Geslaagde test met eerste zelfrijdende bus op openbare weg

De eerste operationele test met een zelfrijdende bus buiten een afgesloten testcircuit heeft onlangs plaatsgevonden op de busbaan tussen Schiphol en Haarlem.

Trefwoorden: #CO2-uitstoot, #Daimler, #Mercedes, #ministerie van Infrastructuur en Milieu, #openbare weg, #Vialis, #wegkantsystemen, #zelfrijdende bus

Lees verder

Nieuws

( Foto: © Daimler )

ENGINEERINGNET.NL - De test is mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland als wegbeheerder en eigenaar van de busbaan, de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer en Vialis als partner in verkeerstechnologie.

De zelfrijdende bus is van het Duitse autoconcern Daimler. Het voertuig communiceert met de infrastructuur, waarbij communicatie tussen de stoplichten en de bus wordt gecombineerd met alle sensordata die de bus zelf verzamelt. De beschikbaarheid van een grotendeels vrijliggende busbaan, in combinatie met een zeer positieve houding van betrokken overheden en marktpartijen waren doorslaggevend in de keuze van Daimler voor Nederland.

De busbaan was tijdens de test voor een groot gedeelte afgesloten. Op een aantal stukken van het traject, met name kruispunten, kwam de bus op de openbare weg. Tijdens de testritten en demonstratie kon een chauffeur in de bus alle systemen monitoren en indien nodig ingrijpen. De bus heeft met snelheden gereden die ter plaatse maximaal zijn toegestaan (50 – 70 km).

Om de zelfrijdende bus op de openbare weg te kunnen laten rijden moet het voertuig communiceren met verkeerslichten en andere wegkantsystemen. Vialis heeft 19 wegkantsystemen van het Schipholtraject voorzien van coöperatieve technologie, waardoor het nu voor het eerst mogelijk is een coöperatieve bus door het gewone verkeer te laten rijden.

Door vroegtijdige en betrouwbare communicatie tussen de bus en de verkeerslichten anticipeert de bus op de toekomstige verkeerssituatie. Een paar honderd meter vóór een verkeerslicht wordt de bus al herkend. Het verkeerslicht reageert hierop door de bus prioriteit te geven. Deze ontvangt ruim voor het bereiken van het verkeerslicht de melding of het licht tijdig groen wordt en past haar snelheid hierop aan. Hierdoor neemt de noodzaak af om bij kruispunten plots te remmen.

Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in het afgelopen half jaar tekende minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu samen met haar Europese collega’s de Declaration of Amsterdam. Hiermee zetten zij een belangrijke stap op weg naar Europese regelgeving om het gebruik van zelfrijdende auto’s mogelijk te maken.

Samenwerking tussen overheden en markt werd hierbij als kritische succesfactor benoemd. Waar de markt technische oplossingen en innovatiekracht levert, creëren lokale, regionale en landelijke overheden de randvoorwaarden om de verkeersveiligheid, maar ook aspecten als veiligheid, privacy en aansprakelijkheid te waarborgen. Zo wordt in Brabant een grootschalige testomgeving ontwikkeld, waarbij over een traject van zo’n 70 kilometer te midden van het reguliere verkeer is te testen.

Meer automatische functies en verbondenheid bieden voordelen voor de verkeersveiligheid, een betere doorstroming, een comfortabele manier van vervoer, efficiënter gebruik van de infrastructuur, minder files en minder CO2-uitstoot.

Minister Schultz zet hier al een aantal jaar op in, bijvoorbeeld door testen met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg mogelijk te maken en te investeren in slimme mobiliteit via het Investeringsprogramma Beter Benutten.'


'