Twee UHasselt-studenten mobiliteitswetenschappen slepen prijs in de wacht

Kersverse masters Mathijs Biesbrouck en Arne Nys zijn de laureaten van Axa Award 2016. Deze prijs bekroont de beste masterproeven over verkeersveiligheid, mobiliteit en duurzaamheid.

Trefwoorden: #duurzaam, #master, #masterproef, #mobiliteit, #student, #uhasselt, #universiteit

Lees verder

opleiding

( Foto: UHasselt )

ENGINEERINGNET.BE - Beide studenten kregen hun prijs overhandigd tijdens de proclamatieviering op campus Diepenbeek, waarna ze trots de universiteitsdeur achter zich dicht trokken. De jaarlijkse prijs bekroont de beste masterproeven over verkeersveiligheid, mobiliteit en duurzaamheid. Hun promotor was Prof. dr. ir. Tom Bellemans.

In zijn thesis belichtte Mathijs Biesbrouck het rijhulpsysteem ‘Pedestrian Forward Collision Warning'. Dit is een precrash-systeem dat bestuurders via een geluids-, licht- of trilsignaal waarschuwt voor een dreigende aanrijding met een voetganger. De masterstudent speelde met de timing van het waarschuwingssignaal en bestudeerde het effect ervan op de reactiesnelheid en acceptatiegraad. Ongeveer vijftig personen namen aan het rijsimulatoronderzoek deel.

“De timing is cruciaal. Gaat het waarschuwingssysteem te vroeg af, dan kan dat irritatie bij de bestuurder opwekken. Gaat het alarm te laat af, dan heeft de bestuurder mogelijk te weinig tijd om in te grijpen”, aldus Biesbrouck.

Arne Nys van zijn kant ontwikkelde een ‘Mobile Public Transport Travel Assistant’, een mobiele begeleiding voor reizigers met het openbaar vervoer. De applicatie brengt de gebruiker 'van deur tot deur' en begeleidt hem dus tijdens de hele rit. Nys: “De applicatie houdt ook rekening met real-time informatie en stelt bij vertragingen of andere storingen alternatieven voor.” Het prototype dat de masterstudent ontwikkelde, werd herhaaldelijk uitgetest en geëvalueerd. “Tijdens interviews met testpersonen, in focusgroepen en door middel van een online survey.”

Op basis van die evaluaties stelde hij de applicatie steeds verder op punt. Het prototype scoorde naar verluidt uitstekend op gebruikersvriendelijkheid: 77 van de 134 ondervraagden (online survey) waren over het algemeen heel tevreden over de applicatie.