Stoom uit verbranding biomassa voor aardappelverwerking

In het Noord-Brabantse Odiliapeel wekt afvalverwerker Attero door verbranding van biomassa groene stoom op, dat via een pijpleiding naar aardappelverwerker Peka Kroef gaat.

Trefwoorden: #aardappelverwerking, #Attero, #biomassa, #groene stroom, #Stoom, #verbranding, #vergisting

Lees verder

Techniek

( Foto: Peka Kroef )

ENGINEERINGNET.NL - "We verwerken snoeiafval en gft-afval van de inwoners van 5 gemeenten in de regio", zegt business development manager Jan-Willem Steyvers van Attero.

"Met een deel van het gft wekken we in Venlo door vergisting groene stroom op. Het houtachtig materiaal uit het gft werken we op tot biomassabrandstof. Deze brandstof gebruiken we in de nieuwe biomassacentrale in Odiliapeel voor de stoomproductie."

In een volcontinu proces produceert Attero stoom. "Dat doen we voor onze buurman Peka Kroef", zegt Steyvers. "De aardappelfabrikant wilde zo milieuvriendelijk mogelijk produceren. Ze schakelden graag over naar een boiler die draait op biomassa. Eén waar je zo weinig mogelijk omkijken naar hebt. Daar konden wij in voorzien. Jaarlijks leveren wij 65 duizend MWh stoom voor het stoomschillen en blancheren van aardappelen."

De technische koppeling tussen de biomassacentrale en het productieproces van Peka Kroef waren bijzondere aandachtspunten. Steyvers: "Een biomassacentrale kan bijvoorbeeld niet 24/7 leveren of voorzien in piekproducties. Daarom vult Peka Kroef altijd aan met de eigen, back-up stoomvoorzieningen."

Attero investeerde 7,5 miljoen euro in de biomassacentrale. "Voor onze businesscase was het belangrijk dat onze warmtelevering voldoet aan de verwachtingen van Peka Kroef", zegt Steyvers. "Bovendien hebben we met RVO.nl tijdens het ontwikkelingstraject nuttig samengewerkt. Samen verkenden we de mogelijkheden van stimuleringsregelingen. Uiteindelijk kregen we de businesscase rond dankzij regelingen als het Unieke Kansen Programma (UKP VWK) en de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) van RVO.nl."

De totstandkoming van de centrale verliep voorspoedig. "Maar je moet er altijd rekening mee houden dat het even duurt voordat je de vergunningen binnen hebt", zegt Steyvers. "In dat verband is het verstandig te werken aan maatschappelijk draagvlak. Daarom hebben we in een vroeg stadium informatiebijeenkomsten en excursies met omwonenden georganiseerd."

De winst voor het milieu is uiteindelijk groot. Steyvers: "We voorkomen het gebruik van fossiele brandstoffen, ruim 7 miljoen kubieke meter aardgas per jaar. Dit is genoeg voor het aardgasgebruik van 3.000 huishoudens. De vermindering van de CO2-uitstoot is 12.775 ton per jaar."