TKI subsidie voor vliegtuigen die windenergie opwekken

Het onderzoeksproject van Ampyx Power, waarbij vliegtuigen aan een kabel windenergie op volle zee opwekken, heeft een TKI subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Trefwoorden: #Ampyx Power, #ECN, #energie opwekken, #MARIN, #Mocean, #offshore, #Powerplanes, #TKI subsidie, #windenergie

Lees verder

Techniek

ENGINEERINGNET.NL - Met ‘PowerPlanes’, autonome vliegtuigen aan een kabel, ontwikkelt Ampyx Power een goedkoop, duurzaam en effectief alternatief voor traditionele windturbines. De bestaande prototypes vliegen nog boven land.

Samen met ECN, Marin en Mocean gaat Ampyx Power onderzoeken hoe de door de wind voortgestuwde PowerPlanes op volle zee gebruikt kunnen worden. De toekenning van subsidie door het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKIWoZ), onderdeel van de Topsector Energie, maakt dit mogelijk.

Ernst van Zuijlen, Directeur TKI Wind op Zee: “Het is goed om naast het optimaliseren van de bestaande technologieën ook steeds weer de grenzen te verleggen en alternatieve technologieën te verkennen en verder uit te werken. Zeker als de kosten daarmee ook op de langere termijn verlaagd kunnen worden en nieuwe toepassingen binnen bereik komen.”

Richard Ruiterkamp, oprichter en technisch directeur van Ampyx Power: “Nu wij met de onderzoeksinstituten ECN en Marin en het in offshore constructies gespecialiseerde Mocean kunnen samenwerken, wordt het mogelijk onze technologie naar zee te brengen. Met onze technologie kunnen windparken op zee weer een flink stuk goedkoper worden.”


(Illustratie: Ampyx Power)