• 06/09/2016

“Plug-and-Cloud” met de EK9160 IoT-buskoppeling

Met de nieuwe IoT-buskoppeling EK9160 voor EtherCAT-aansluitingen kunnen op eenvoudige, veilige en kosteneffectieve wijze alle regelgegevens naar cloudsystemen worden overgedragen.

Trefwoorden: #Beckhoff, #EK9160, #EtherCAT-aansluitingen, #IoT-buskoppeling

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - Dankzij de implementatie als buskoppelingsoplossing zijn hierbij geen controller en geen programmering nodig. Een eenvoudige configuratie voor de gebruikte I/O-aansluitingen, clouddiensten en beveiligingsfuncties is voldoende.

De IoT-buskoppeling EK9160 brengt rechtstreeks en zonder speciaal besturingsprogramma een verbinding van de EtherCAT-I/O's van Beckhoff met het Internet of Things (IoT) tot stand. Daarmee biedt de koppeling een eenvoudige en gestandaardiseerde integratie van I/O-gegevens in cloudcommunicatie en gegevensdiensten.

Het instellen van de parameters van de I/O-gegevens, zoals de gegevensverwerking en -timing, vindt plaats door middel van een eenvoudige configuratiedialoog via de geïntegreerde webserver. Er is geen speciale engineeringtool nodig.

Vervolgens neemt de IoT-buskoppeling zelfstandig het verzenden van de gegevens naar de clouddienst op zich, inclusief tijdstempel. Ook uitgebreide mechanismen, zoals het lokaal bufferen van de I/O-gegevens op een microSD-kaart (2 GB) bij onderbreking van de internetverbinding, zijn hierbij beschikbaar.

De betreffende clouddiensten en beveiligingsfuncties (versleuteling, firewall) kunnen ook op eenvoudige wijze via de webserver worden geconfigureerd.

Via de IoT-protocollen AMQP, MQTT en OPC UA (over AMQP) worden alle gangbare cloudsystemen ondersteund: Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), SAP Hana alsmede privé cloudsystemen in het bedrijfsnetwerk. De EK9160 is “Microsoft Azure Certified” en maakt met de multicloud-functie ook communicatie met meerdere clouds mogelijk.

Voordelen van publisher/subscriber-communicatie
De datacommunicatie van de IoT-buskoppeling maakt gebruik van het publisher/subscriber-communicatieprincipe.

De EK9160 verzendt dus als publisher de gegevens naar de cloud, waarna een andere toepassing als subscriber toegang kan krijgen tot deze gegevens. Deze toepassing kan vervolgens zo nodig zelf gegevens publiceren, waartoe op zijn beurt de IoT-buskoppeling toegang heeft.

Omdat de apparaten elkaar niet via hun IP-adres hoeven te kennen, maar alleen de centrale message broker, werken de afzonderlijke toepassingen los van elkaar. Bovendien gaat het zowel voor de publisher als voor de subscriber altijd om een actieve, naar buiten gerichte communicatie. Beide factoren vereenvoudigen de firewall-configuratie en het instellen van de ict-infrastructuur aanzienlijk.

De voordelen kunnen op alle gebieden van de machinebouw en gebouwtechniek worden toegepast. Zowel standalone-oplossingen, bijvoorbeeld voor kleine productiefaciliteiten, als de inzet van complexe machines en gebouwtechnische systemen zijn mogelijk.

Daarbij speelt de gekozen cloudbasis net zo min een rol als de keuze van een openbare cloud of een lokale oplossing in het bedrijfsnetwerk. Afhankelijk van de behoeften kunnen diensten van de cloudprovider, eigen tools of diensten van derden worden gebruikt.

Via de EK9160 kunnen, in combinatie met het brede spectrum aan EtherCAT I/O-aansluitingen van Beckhoff, de meest uiteenlopende machine- en gebouwgegevens naar de cloud worden overgebracht zoals temperatuur, druk, trillingen of energieverbruik.

Hierbij komt nog de mogelijkheid van bewaking van de aangesloten veldbussen. Op die manier kunnen de I/O-signalen niet alleen via EtherCAT, maar ook via een bewakingsmodus van de CANopen- of PROFIBUS EtherCAT-aansluitingen worden verzameld en vervolgens, bijvoorbeeld door externe specialisten, worden geanalyseerd.

Met de IoT-veldbus naar cloudbesturing
Ook het concept van cloudbesturing kan worden gerealiseerd. Hierbij is TwinCAT als IoT-controller in de cloud ondergebracht, die als MQTT message broker fungeert.

De benodigde gegevens worden geleverd door de, zonodig wereldwijd verspreide, IoT -apparaten, zoals de EK9160. In dit geval zorgt de IoT-veldbus voor de noodzakelijke publisher/subscriber-communicatie.

Deze veldbus is door Beckhoff geïmplementeerd op basis van het MQTT-protocol. Daarmee is voldaan aan alle voorwaarden om de processen van regelings- en gegevensanalyse eenvoudig en betrouwbaar naar TwinCAT in de cloud te verplaatsen.


Op de foto:
De EtherCAT IoT-buskoppeling EK9160 vormt de perfecte basis voor cloudconcepten van regelings- en gegevensanalyse.

Extra informatie:

Voor meer informatie:
Beckhoff Automation
Klaverbladstraat 11.2/2 - B-3560 Lummen
Tel.: +32 (0)13 25 22 00

Office Kortrijk
President Kennedypark 6 bus 14 - B-8500 Kortrijk
info@beckhoff.be - www.beckhoff.beBericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.