Grootschalige betoninspecties aan de Afsluitdijk

TNO en SGS INTRON zijn een samenwerking aangegaan voor een grootschalige inspectie van de betonconstructies op de Nederlandse Afsluitdijk.

Trefwoorden: #afsluitdijk, #betoninspectie, #DBFM-contract, #PPO-contract, #SGS INTRON, #TNO

Lees verder

Techniek

( Foto: © Rijkswaterstaat )

ENGINEERINGNET.NL - Het onderzoek concentreert zich op de betonnen delen van de bruggen, schutsluizen en spuisluizen. De inspecties startten in juli, het rapport zal nog dit jaar aan Rijkswaterstaat worden opgeleverd.

Rijkswaterstaat heeft TNO en SGS INTRON ingeschakeld om de staat van de betonnen constructiedelen van de Afsluitdijk in kaart te brengen. Het betreft onderzoek boven en onder water en in droog gezette onderdelen. Daarnaast wordt advies gegeven over maatregelen voor behoud van de constructies tot het jaar 2050.

De resultaten van het onderzoek gebruikt Rijkswaterstaat voor de aanbesteding van twee contracten: het DBFM-contract ‘Afsluitdijk’ en het PPO-contract ‘Herstelwerkzaamheden betonconstructies voor beweegbare bruggen en schutsluizen’.

De Afsluitdijk is de waterkering die tussen Noord-Holland en Friesland het IJsselmeer afsluit van de Waddenzee. Hieraan ontleent de dam zijn naam. De hele dijk is 32,5 kilometer lang, het waterkerende deel ervan 30 kilometer. De Afsluitdijk is belangrijk om Nederland tegen overstromingen te beschermen en maakt tegelijkertijd van het IJsselmeer een belangrijk zoetwaterreservoir.

Het bouwwerk is een onderdeel van de Zuiderzeewerken, een geheel van projecten waarmee de Zuiderzee werd afgesloten en waarbij het IJsselmeer gedeeltelijk werd ingepolderd. In 1927 begon de aanleg van de Afsluitdijk en in 1932 werd het laatste sluitgat gesloten. Een jaar later werd de dijk opengesteld voor het wegverkeer.

Aan beide kanten van de Afsluitdijk liggen schutsluizen voor de scheepvaart en spuisluizen. Tegen Noord-Holland aan zijn dat de Stevinsluizen. Op Kornwerderzand, op ruim 4 kilometer van Friesland, liggen de Lorentzsluizen.