Grootste Zeesluis ter wereld wordt gebouwd in IJmuiden

De Noordersluis in IJmuiden is aan vervanging toe. Een grotere zeesluis moet ruimte bieden aan steeds groter wordende zeeschepen en de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren.

Trefwoorden: #consortium OpenIJ, #gemeente Amsterdam, #Havenbedrijf Amsterdam, #Ijmuiden, #provincie Noord-Holland, #zeeschepen, #zeesluis

Lees verder

Nieuws

( Foto: Rijkswaterstaat )

ENGINEERINGNET.NL - Met zijn afmetingen 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep zal dit de grootste zeesluis van de wereld worden.

Minister Schultz van Haegen heeft samen met de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en de burgemeester van gemeente Velsen, het officiële startsein voor de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden gegeven.

Vanwege de omvang een uitdagend werk, want tijdens de bouw moeten zowel de wegverbinding over het sluizencomplex als het sluizencomplex zelf, zo veel mogelijk ongehinderd bereikbaar blijven. De nieuwe sluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

De bouw van de zeesluis is inventief zoals bijvoorbeeld de bouw van de deurkassen. De deurkas is een grote betonconstructie waar de sluisdeuren in rollen als ze opengaan. De deurkassen, die 80 bij 55 meter en 80 bij 26 meter zijn, worden op maaiveld gebouwd en vervolgens afgezonken.

Het voordeel van deze methode is dat er niet eerst een diepe bouwkuip gemaakt hoeft te worden die veel omgevingshinder en risico’s voor de bestaande sluizen en waterkering kan opleveren.

Tijdens de bouw zoekt aannemersconsortium OpenIJ bij de werkgeversservicepunten Groot-Amsterdam, IJmond Werkt! en Zuid-Kennemerland mensen uit de regio die langer dan 3 maanden geen werk hebben en biedt hen een tijdelijk werktraject aan.

Er zijn al diverse arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook start dit schooljaar een lesprogramma voor scholen in de regio om op die manier jongeren te enthousiasmeren voor een carrière in de techniek.


ACHTERGROND
Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen.

Dit project wordt medegefinancierd vanuit het CEF (voorheen TEN-T) programma van de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor de bouw en 26 jaar onderhoud van de zeesluis ligt bij het consortium OpenIJ van de sluis.