Milieuzorg en concurrentiekracht gaan hand in hand

Tijdens het tweede Vlaamse Milieuforum werd door organisatoren Voka en essenscia bepleit dat milieuzorg en concurrentiekracht hand in hand moeten gaan.

Trefwoorden: #chemie, #concurrentie, #essenscia, #milieuzorg, #petrochemie, #Vlaams Milieuforum, #Voka

Lees verder

nieuws

( Foto: essenscia )

ENGINEERINGNET.BE - De Vlaamse industrie heeft nood aan een evenwichtig en efficiënt milieubeleid dat de concurrentiekracht verhoogt en innovatie stimuleert, zonder te raken aan het hoge beschermingsniveau van onze veiligheid, gezondheid en het leefmilieu.

Op die manier kan de chemiesector oplossingen blijven aanreiken voor een succesvolle aanpak van de klimaatuitdaging.

De voorbije 20 jaar is de omzet van de Europese chemiesector met 80% gestegen waarbij het economische belang van de Vlaamse chemie binnen Europa jaar na jaar is toegenomen. Toch is het wereldwijde marktaandeel van de Europese chemie sinds midden jaren negentig zowat gehalveerd.

Ondanks die globale concurrentiestrijd is het echter opvallend dat de Vlaamse chemiebedrijven er in geslaagd zijn om forse milieuwinsten te boeken. De productie is verdrievoudigd, maar de sector doet het met minder grondstoffen, minder energie, minder uitstoot en minder afval. Sinds het begin van de metingen was de staat van het leefmilieu in Vlaanderen voor de meeste parameters dan ook nooit beter dan vandaag.

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “We staan in Vlaanderen op een kantelpunt. De chemiesector groeit, maar staat sterk onder druk van een mondiale concurrentie. Onze bedrijven kunnen een uitstekend milieurapport voorleggen, maar het wordt technisch alsmaar moeilijker en bovendien zeer duur om als beste leerling van de klas nog milieuvriendelijker te produceren. Onze industrie heeft daarom nood aan een stabiel rechtskader.”

Daarom vragen Voka en essenscia vlaanderen aan de Vlaamse regering om het zogeheten Level Playing Field maximaal te respecteren en verder werk te maken van administratieve vereenvoudiging en snellere vergunningsprocedures.

Onder Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege zijn al belangrijke stappen gezet, maar beide federaties blijven waakzaam en willen dit consequent verder opvolgen en monitoren.

Beckx: “De milieunormen van de Europese Unie behoren terecht tot de strengste van de wereld, maar daar onrealistische doelstellingen bovenop leggen, ondermijnt de concurrentiepositie van de Vlaamse industrie. Snellere en minder complexe vergunningstrajecten kunnen daarentegen een doorslaggevend argument vormen om investeringen aan te trekken.”