BAM ontwikkelt asfaltdeklaag met tot 93% gerecycleerd materiaal

Dit nieuwe type asfaltdeklaag bevat tot meer dan 3 keer zoveel gerecycleerd materiaal als voorheen en BAM legt twee proefvakken aan op provinciale wegen om het uit te testen.

Trefwoorden: #asfaltdeklaag, #BAM, #CO2-reductie, #Europese LIFE subsidie, #gerecycleerd materiaal, #LE2AP-project

Lees verder

Techniek

( Foto: BAM )

ENGINEERINGNET.NL - Het innovatieve mengsel wordt geproduceerd bij een temperatuur van circa 105°C. Dat levert een hoge hergebruikwaarde op en een energie- en CO2-reductie van circa 30 procent. De deklagen in beide proefvakken bestaan uit een dubbele laag zoab (zeer open asfalt beton) waarmee een geluidsreductie van 7dB wordt behaald.

De proefvakken zijn het veelbelovende sluitstuk van het Europese demonstratieproject LE2AP, waaraan BAM ruim drie jaar heeft gewerkt. BAM werkt voor de test samen met de provincies Noord-Brabant en Gelderland.

Het directe resultaat van het LE2AP-project is dat BAM nu al op grote schaal deklagen kan aanbrengen die voor minimaal 80% uit gerecycleerd materiaal bestaan. In vergelijking tot huidige percentages hergebruik in deklagen - die 0 tot 30 procent bedragen – wordt met deze innovatieve methode een doorbraak gerealiseerd in de productie van duurzaam asfalt. Voor de productie bij een lagere temperatuur benut BAM de kennis die het in de praktijk al heeft opgedaan met Laag Energie Asfalt Beton (LEAB).

De 1 kilometer lange proefvakken worden aangebracht in de N279 Veghel/’s-Hertogenbosch en de N338 bij Doesburg. Op de N279 heeft BAM in het weekend van 24 en 25 september een proefvak aangebracht dat voor circa 80 procent bestaat uit gerecycleerd asfalt.

Gedeputeerde Christophe van der Maat van provincie Noord-Brabant: ‘We zoeken continu naar mogelijkheden onze wegen innovatiever en duurzamer aan te leggen. We investeren dan ook graag in deze proef van BAM om een proefvak met duurzaam asfalt in de praktijk te testen. Bij een goed resultaat wil ik dit product vaker inzetten.’

In het weekend van 1 en 2 oktober wordt het proefvak in de N338 aangelegd. Dit proefvak geldt als de ultieme test van het LE2AP-project omdat hierin een gedeelte wordt opgenomen met een recyclagewaarde van circa 93%. In dit gedeelte is ook de mastiek – het bindmiddel van asfalt - grotendeels geproduceerd met hergebruikte materialen.

Het gedrag van het asfaltmengsel en de daarin gebruikte teruggewonnen grondstoffen is intensief getoetst. De productiemethode van het mengsel is in oktober 2015 getest in de Brabantse Asfalt Centrale in Helmond. Op elke schaal blijkt dat de teruggewonnen grondstoffen en het daarmee geproduceerde asfalt kwalitatief minimaal gelijkwaardig zijn aan traditioneel geproduceerde deklagen en vaak zelfs beter. De uit verouderde deklagen teruggewonnen steen (PA Stone) is door KIWA gecertificeerd als nieuwe bouwstof.

Met LE2AP slaat BAM een nieuwe weg in voor de recyclage van asfalt. LE2AP staat voor Low Emission2 Asphalt Pavement, waarbij de twee aangeeft dat het hierbij zowel om de emissie van geluid als van milieubelastende stoffen gaat. Het LE2AP-project is mede gefinancierd door een Europese LIFE subsidie.

De basisgedachte achter LE2AP is dat de gangbare methode voor het recycleren van asfalt grenzen kent. In Nederland wordt asfalt in feite niet gerecycleerd, maar gedowncycled. Oud asfalt wordt voornamelijk gebruikt in de fundering van wegen.

Doordat er in Nederland steeds minder nieuwe wegen worden aangelegd, neemt het belang van horizontaal recycleren toe.