Nieuwe FORZ Factory verwerkt bodemassen uit afvalenergiecentrales

De FORZ Factory is een nieuwe fabriek, die bodemassen uit afvalenergiecentrales (AEC) omzet in duurzame, hoogwaardige zand- en grindvervangers voor de betonwarenindustrie.

Trefwoorden: #afvalverbranding, #afvalverbrandingscentrale, #bodemas, #Forz AEC, #Forz Factory, #Van Gansewinkel Minerals

Lees verder

Techniek

( Foto: Van Gansewinkel )

ENGINEERINGNET.NL - Van Gansewinkel Minerals verwerkt op haar locatie in Zevenaar ruwe bodemas, een restmateriaal dat overblijft na de verbranding van huishoudelijk- en bedrijfsafval.

De duurzame grondstof FORZ, een schone en veilige zand- en grindvervanger, ontstaat door de unieke combinatie van een geoptimaliseerde terugwinning van waardevolle metalen zoals ijzer, aluminium en koper, gecombineerd met een verbeterd reinigingsproces voor de minerale bestanddelen.

Paul Dijkman, directeur van Van Gansewinkel Minerals: “Met deze fabriek zijn we in staat AEC-bodemassen een nieuw leven te geven. Uniek daarbij is dat deze betonproducten dezelfde kwaliteit hebben als de producten gemaakt van primaire grondstoffen.”

De locatie in Zevenaar beslaat een oppervlakte van circa 25 hectare, waar de bodemassen diverse processen doorlopen voordat de minerale fractie wordt ingezet als duurzame zand- en grindvervanger. Op jaarbasis verwerkt de locatie 200.000 ton AEC bodemassen tot metalen en FORZ-granulaat.

Dijkman: “Met de grondstoffen die we er maken, leggen we de basis voor duurzame bouwproducten zoals stoeptegels en trottoirbanden. Zo maken we uit de overblijfselen van een verbrandingsproces een product dat circulair is.”

FORZ AEC Van Gansewinkel Minerals werkt sterk aan het circulair maken van de betonketen. Een belangrijke mijlpaal was het behalen van de KOMO-certificering voor het FORZ AEC-granulaat.

De fabriek in Zevenaar werd vorige week officieel geopend door Boris van der Ham, Voorzitter Vereniging Afvalbedrijven, Marc Zwaaneveld, CEO van Van Gansewinkel, Eric de Groot, CCO van de BTE groep en Paul Dijkman, directeur Van Gansewinkel Minerals.