Reactie Eandis op commotie overeenkomst met State Grid

Eandis wenst de conclusies van de analyse van de Veiligheid van de Staat formeel te weerleggen. Het bedrijf werd zelf niet op de hoogte gebracht van een eventuele problematische situatie.

Trefwoorden: #Eandis, #netwerkbeheerder, #overname, #SGEL, #staatsveiligheid, #State Grid Europe Limited

Lees verder

Techniek

ENGINEERINGNET.BE - Eandis is het alvast eens met één deel van de analyse: het distributienet is een strategische schakel in de energieketting. Nu en in de toekomst meer dan ooit. Het distributienet speelt immers een cruciale rol in de energietransitie naar een duurzame en lokale energieproductie.

Daarom gaan de Vlaamse steden en gemeenten, als eigenaars van het net, er heel behoedzaam mee om. Ook bij het aantrekken van een financiële partner, om met behulp van zijn investering het net blijvend te moderniseren.

Ondanks die behoedzaamheid waarschuwt de Veiligheid van de Staat voor mogelijke risico's die verbonden zouden zijn aan de keuze van private partner, namelijk State Grid Europe Limited (SGEL).

Hieronder weerlegt Eandis een aantal van de door de Staatsveiligheid vermelde veiligheidsrisico's:

 1. Inmenging van de Chinese overheid?
  State Grid Europe Limited (SGEL) en Eandis worden geen operationele partners. Want de private partner krijgt geen operationele zeggenschap en geen toegang tot de operationele activiteiten.

  Bovendien is de aanwezigheid binnen de bestuursorganen zo klein dat SGEL dergelijke inmenging ook niet via de bestuursorganen kan forceren, namelijk 5,88% (1 op 17 bestuurders binnen Eandis System Operator en 3 op 51 bestuurders binnen Eandis Assets), tegenover een kapitaalsparticipatie van 14%. De onafhankelijke bestuurder van SGEL in Eandis Assets wordt trouwens een Belg.

  Meer zelfs, conform de Vlaamse energieregelgeving (art. 3.1.28 van het Energiebesluit), wordt een Uitvoerend Comité opgericht dat enkel bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale besturen. Daar worden vertrouwelijke aangelegenheden behandeld en specifieke items geagendeerd die van strategisch belang zijn voor de lokale besturen. De private partner maakt geen deel uit van dit orgaan.

 2. Overname?
  Er is geen sprake van een 'overname' van het Vlaamse distributienet. De openbare sector blijft met voorsprong de sterkhouder binnen Eandis. De Vlaamse steden en gemeenten behouden 83% van de aandelen en samen met de 3% van de financieringsintercommunales betekent dit een aandeel van 86% voor de openbare sector. De private partner krijgt geen blokkerings- of vetorechten.
 3. Technologie van Eandis bij het Chinese leger?
  Eandis en State Grid zijn sectorgenoten die geconfronteerd worden met gelijkaardige uitdagingen in de transitie naar duurzame en lokale energieproductie. Eandis maakt uitsluitend gebruik van mature technologie, die vrij beschikbaar is op de markt voor alle bedrijven. In tegenstelling tot zeer grote distributienetbeheerders zoals ENEL (Italië) of State Grid ontwikkelt Eandis geen eigen technologie. Op vlak van aankopen krijgt de private partner geen privileges.
 4. Australië als voorbeeld om SGEL af te wijzen?
  Om zijn korte analyse kracht bij te zetten, verwijst de Veiligheid van de Staat naar een onderhandeling tussen Australië en State Grid die recent werd opgeschort op basis van het nationaal belang.

  Vorige maand blokkeerde de Australische nationale overheid inderdaad een overeenkomst tussen de regionale overheid van New South Wales en State Grid. New South Wales wou immers een meerderheidsparticipatie van 50,4% verkopen van Ausnet, de grootste transmissienetbeheerder in Australia (de staat New South Wales is ruim 800.000 km² groot, met Sydney als hoofdstad).

  Beide overeenkomsten zijn dus niet te vergelijken. In Eandis investeert SGEL, een kleindochter van State Grid, die enkel financiële participaties neemt.


  (bron en foto: Eandis)