4.4% dividend voor coöperanten van Wind Together

Tijdens de tweede Algemene Vergadering van de in 2016 opgerichte coöperatie EDF Luminus Wind Together werd beslist om een dividend van 4.4 % toe te kennen aan hun coöperanten.

Trefwoorden: #burger, #coöperatie, #dividend, #EDF Luminus, #windenergie, #Wind Together

Lees verder

Techniek

( Foto: EDF Luminus )

ENGINEERINGNET.BE - EDF Luminus Wind Together is de coöperatie met als doel de burgers te betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van haar windenergieprojecten.

Met het opgehaald coöperatief kapitaal wordt geïnvesteerd in diverse projecten gericht op hernieuwbare energie en om de publieke opinie te sensibiliseren voor hernieuwbare energie.

Bij het afsluiten van het boekjaar op 31 december 2017 telde de coöperatie 1.578 coöperanten. De Algemene Vergadering besliste gisteren hen een dividend uit te keren van 4.4 %.

De coöperatie laat weten dat men nog steeds kan intekenen. De prijs voor een aandeel bedraagt 125 euro. Alle natuurlijke of rechtspersonen die in België verblijven of gevestigd zijn, kunnen op de aandelen intekenen.


ACHTERGROND
Wind Together beoogt een gemiddeld rendement van 4,4% van de nominale waarde van de aandelen, maar er is geen gegarandeerd minimumdividend. Iedereen kan op maximaal 24 aandelen intekenen, hetzij voor een totaalbedrag van 3.000 euro.