Nuon, SwifterwinT en overheden werken samen aan windplannen Flevoland

Er liggen plannen op tafel om een een windpark te realiseren in het projectgebied Noord bij de IJsselmeerdijk in Flevoland. Dit windpark maakt onderdeel uit van het Regioplan Wind.

Trefwoorden: #CO2-uitstoot, #Flevoland, #gemeente Dronten, #gemeente Lelystad, #groene energie, #het Ministerie van Economische Zaken, #Ministerie van Infrastructuur en Milieu, #Nuon, #Provincie Flevoland, #SwifterwinT, #windpark

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.NL - Nuon, SwifterwinT, het Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Flevoland, gemeente Lelystad en gemeente Dronten tekenen een intentieovereenkomst om een windpark te realiseren in het projectgebied Noord bij de IJsselmeerdijk in Flevoland.

Het Regioplan Wind is eerder door de provincie en de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde vastgesteld. In het Regioplan zijn kaders vastgesteld voor het opschalen en saneren van windmolens in Flevoland.

Dit betekent dat oude windmolens verdwijnen en dat er in plaats daarvan nieuwe windmolens komen die meer windenergie leveren. Binnen het Regioplan zijn er vier projectgebieden aangewezen, waarvan projectgebied Noord er één is.

Al een aantal jaren zijn in de provincie Flevoland diverse gesprekken gevoerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om windenergie te ontwikkelen en te herstructureren.

SwifterwinT (opgericht door de verenigingen: Windpark Rivierduin, de Natuurstroomgroep, de Initiatiefgroep Windpark Ketelmeerzoom) en Nuon zullen dit gezamenlijk oppakken voor het projectgebied Noord bij de IJsselmeerdijk onder de naam Windplan Blauw. ‘Blauw’ verwijst naar de kleur die het gebied heeft op de kaart in het Regioplan.

Henk Kouwenhoven windontwikkelaar bij Nuon: “Deze intentieovereenkomst is goed nieuws en een belangrijke eerste stap op weg naar mooie duurzame toekomstplannen voor Flevoland.”

De plannen zijn om een nieuw windpark te ontwikkelen in het projectgebied Noord zoals Provincie Flevoland en de gemeenten dat hebben aangewezen in het Regioplan Wind. (Rivierduingebied, Ketelmeerzoomgebied en de IJsselmeerdijk). De bestaande windmolens zullen verwijderd worden.

Het nieuwe windpark zal bestaan uit circa 65 windmolens van totaal 215 MW en zal naar verwachting gebouwd kunnen worden in 2020. Het project valt vanwege de omvang van meer dan 100 MW onder de Rijkscoördinatieregeling.

Dat betekent dat de Rijksoverheid verantwoordelijk is voor de ruimtelijke inpassing van het windpark en de coördinatie van de vergunningverlening. In projectgebied Noord staan nu zo’n 85 windmolens.

Daarvan zijn er 28 van Nuon (Windpark Irene Vorrink), de andere molens zijn van agrariërs en van een paar exploitanten van buiten de polder. Deze windmolens zullen worden vervangen.

Maarten Schoone, voorzitter van SwifterwinT: “Participatie is van belang bij windprojecten. Hier zal ook zeker nog invulling voor komen. Alle direct omwonenden kunnen investeren in het project; zowel in de ontwikkeling als in de bouw en exploitatie.

Participatie voor de overige bewoners (waaronder de inwoners in de woonkernen) wordt mogelijk na de ontwikkelfase.”


(afbeelding: Nuon)