Genomineerden Waterinnovatieprijs 2016 bekend

De Unie van Waterschappen reikt elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve projecten die toepasbaar zijn binnen de taken van de waterschappen.

Trefwoorden: #innovatieve projecten, #Unie van Waterschappen, #Waterinnovatieprijs

Lees verder

Techniek

( Foto: Unie van Waterschappen )

ENGINEERINGNET.NL - De jury, onder leiding van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft de genomineerden per categorie bekendgemaakt. Bedrijven, belangenorganisaties, kennisinstellingen, overheden en particulieren zonden in totaal 159 innovatieve waterprojecten in.

Naast de gebruikelijke categorieën ‘Waterveiligheid’, ‘Schoon water’ en ‘Voldoende water’ is er dit jaar een categorie ‘Waterbewustzijn’. Tot 14 november kan er via waterinnovatieprijs.nl op de genomineerde projecten gestemd worden voor de Publieksprijs.

Genomineerden in de categorie ‘Waterveiligheid’:

 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met ‘Innovatief zandsproeien bij dijkverbetering Nauernasche Vaart’
 • Waterschap Zuiderzeeland + KPN Consulting met ‘Clickey-klem + De Slimme Muskusrattenval’
 • Waterschap Rivierenland met ‘Integrale omgevingsaanpak bij Dijkversterking Diefdijklinie’

Genomineerden in de categorie ‘Schoon water’:

 • IF Technology met ‘Smart polder’
 • Hoogheemraadschap van Delfland met ‘S.C.H.O.O.N. (Schoonmaken effluent en Hergebruik voor Oppervlaktewater Op Natuurlijke wijze)’
 • Waterschap Vallei en Veluwe met de ‘Bio-energiecentrale Harderwijk’

Genomineerden in de categorie ‘Voldoende water’:

 • Waterschap Rivierenland met de ‘EQA-smartstuw’
 • Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing met ‘Smart Flow Control’
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met ‘Achteroever Wieringermeer’

Genomineerden in de categorie ‘Waterbewustzijn’:

 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht met ‘Battle of the Beach’
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta met ‘Milieubewust medicijnen voorschrijven’
 • Modified Materials BV met ‘Loodvrij vissen in de Roer’

Op 17 november worden de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2016 bekend gemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking in de Rijtuigenloods te Amersfoort, tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen.