Gestage verbetering van economisch beeld merkbaar

Het conjunctuurbeeld is in november gunstiger dan in de voorgaande maanden. In de Conjunctuurklok van CBS van half november presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Trefwoorden: #CBS, #conjunctuurklok, #economie, #faillissement, #jobs

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.NL - De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. Vrijwel alle belangrijke economische informatie wordt hierin samengebracht.

De stemming onder consumenten is in oktober opnieuw verbeterd. Het consumentenvertrouwen bereikte de hoogste waarde na augustus 2007. Vooral de koopbereidheid nam sterk toe.

Ook het vertrouwen van de industriële producenten is opnieuw toegenomen en herstelt daarmee verder van de forse daling in augustus. De toename is volledig toe te schrijven aan een positiever oordeel over de verwachte bedrijvigheid.

Ook in het derde kwartaal van 2016 zijn de investeringen in vervoermiddelen en woningen weer aanzienlijk gegroeid. De stijging van de uitvoer van goederen en diensten was dan weer wat kleiner dan in de voorgaande kwartalen. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide ongeveer twee keer zo sterk als de uitvoer van Nederlands product.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 2,4% hoger dan in september 2015. De stijging is wat groter dan in augustus. Al twaalf maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In oktober 2016 zijn er evenveel bedrijven failliet verklaard als in september. Een maand eerder, in september, steeg het aantal faillissementen met 12.

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het derde kwartaal van 2016 met 26.000 toegenomen. Vooral het aantal banen voor uitzendkrachten steeg. Daarnaast steeg het aantal vacatures met bijna 7.000 en daalde het aantal werklozen met 37.000.

In het derde kwartaal van 2016 waren er gemiddeld 9 999 duizend banen. Het aantal banen groeit nu al tien kwartalen op rij. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal 250.000 banen bijgekomen.Ten opzichte van het derde kwartaal 2015 ligt het totaal aantal banen in Nederland 95.000 hoger.

Het aantal werklozen kwam in september uit op 510.000. Daarmee is de werkloosheid verder gedaald naar 5,7% van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden bedroeg de afname gemiddeld ongeveer 13.000 per maand. De daling is het sterkst onder 45-plussers.

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2016 verder gegroeid. Volgens de eerste berekening komt de economische groei uit op 0,7% ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van het derde kwartaal 2015 was de omvang van de Nederlandse economie 2,4 % groter.


(bron en infographics: CBS)