Afschaffing proefperiode leidt niet tot korte termijn ontslagen

Uit cijfers van Acerta blijkt dat de afschaffing van de proefperiode begin 2014 ertoe leidt dat van de nieuwe arbeids­overeen­komsten er bijna 30% minder worden stopgezet.

Trefwoorden: #Acerta, #jobverlies, #ontslag, #opzegtermijn, #proefperiode, #werkgever, #werknemer

Lees verder

HR

( Foto: © Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Nieuwe werknemers krijgen dus meer kans om zich te bewijzen. Opvallende vaststelling is bovendien dat er minder stopzettingen op korte termijn geregistreerd worden bij grote ondernemingen(vanaf 100 werknemers) in vergelijking met kleine ondernemingen.

In 2014 werd, met de komst van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden, de proefperiode van zes maanden bij arbeidsovereenkomsten afgeschaft.

Voor het eenheidsstatuut was het einde van die zes maanden cruciaal voor de werkgever. Tijdens de eerste 6 maanden van uitvoering van het contract konden zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen met een opzeg van 7 dagen (zelfs maar 3 dagen als de arbeider tijdens de eerste 6 maanden de arbeidsovereenkomst beëindigde).

Daarna werd de duur van de te respecteren opzeggingstermijn onmiddellijk veel langer, en bijgevolg de ontslagkost beduidend hoger. De afloop van de proefperiode was in het verleden een duidelijk kantelmoment, die er voor zorgde dat deze datum met stip in de agenda werd aangeduid.

Dit leidde er toe dat ondernemingen een zeer bewuste evaluatie deden van het functioneren van hun nieuwe medewerker tegen het aflopen van deze proefperiode. Ook werknemers beslisten tegen deze vervaldatum of dit nu de job was of het bedrijf waarin ze gedurende langere tijd wilden tewerkgesteld worden.

Sinds 2014 is dat ultieme beslissingsmoment er niet meer, en dat wordt duidelijk weerspiegeld in het aantal ontslagen tijdens de eerste zes maanden van arbeidsovereenkomsten.

Voor 2014 werd 18,7% van de arbeidsovereenkomsten stopgezet gedurende de eerste zes maanden, na 2014 daalde dit percentage tot 13,4% of een daling van 28%.

Uit de cijfers van Acerta komt nog een laatste opvallende algemene vaststelling naar voren: sinds 2014 zijn er meer werknemers dan werkgevers die beslissen om een arbeidscontract stop te zetten, ongeacht hoe lang de werknemer er actief is, terwijl dit voor 2014 omgekeerd was.