Van Oord wint TenneT Contractor Safety Award 2016

Van Oord is de winnaar van de TenneT Contractor Safety Award 2016. Het is de eerste keer dat een Safety Award uitreikt wordt voor de best presterende contractor op het gebied van veiligheid.

Trefwoorden: #Bohlen & Doyen, #netbeheerder, #Omexom Hochspannung, #safety, #TenneT, #TenneT Contractor Safety Award 2016, #Van Oord, #veiligheid

Lees verder

Techniek

( Foto: Van Oord )

ENGINEERINGNET.NL - Van Oord Dredging and Marine Contractors werd uit 30 aanmeldingen gekozen doordat ze aantoonbaar maatregelen troffen met hun 'say Yes to safety' veiligheidsprogramma om veilig werken te stimuleren.

Van Oord voert in opdracht van TenneT werkzaamheden uit voor de netaansluiting van de offshore windturbineparken op land door het bouwrijp maken van de grond in Borssele.

Tweede werd Omexom Hochspannung, die een lange relatie heeft met de netbeheerder op het gebied van projectplanning, ontwerp, onderhoud en aanleg van hoogspanningsverbindingen in de range van 110 kV en 400 kV. Zij hebben naar aanleiding van een incident een alternatief steigersysteem ontwikkeld van beton.

Als derde eindigt Bohlen & Doyen, een leverancier die ingehuurd is voor het leggen van kabels in zee. Dit bedrijf heeft een nieuwe werkwijze ontwikkeld waarmee het aantal benodigde duikuren aanzienlijk is teruggebracht, waardoor de kans op een potentieel ongeval wordt verminderd.

Dit jaar was het voor het eerst dat TenneT een Safety Award uitreikte aan de best presterende contractor op het gebied van veiligheid. Alle leveranciers van TenneT konden zichzelf 'pitchen' en meedingen naar de Contractor Safety Award 2016.

Ben Voorhorst COO TenneT: "Met een award willen wij onze waardering uitspreken naar leveranciers die een aantoonbare bijdrage leveren aan onze safety performance. Tegelijkertijd willen we van elkaar leren en geïnspireerd worden om het nog beter te doen."