World Customs Organization introduceert nieuw Harmonized System

Om aan de nieuwe eisen van het vernieuwde ‘Harmonized System (HS)’ te voldoen en verstoring van de supply chain te voorkomen, wordt aangeraden de tariefclassificatie te herzien.

Trefwoorden: #database, #Descartes, #douane, #ERP, #handeldrijven, #Harmonized System, #tariefclassificatie, #World Customs Organization

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Het ‘Harmonized System (HS)’, de internationale standaard om goederen eenduidig te identificeren, wordt elke vijf jaar aangepast op basis van veranderingen in de markt.

Veel van de wijzigingen worden gedreven door milieu- en sociale aspecten, zoals het opvolgen en beschermen van vis- en houtsoorten, en richtlijnen voor specifieke chemische stoffen. Het systeem heeft ingrijpende gevolgen voor internationaal zakendoen.

HS 2017 omvat bijvoorbeeld ruim tweehonderd veranderingen op het gebied van onder andere landbouw, chemie, hout, textiel, metaal, machines en transport. Alle landen moeten inspelen op de hervorming door hun lijst met tarieven en hieraan gekoppelde overheidsvoorschriften bij te werken.

Elk bedrijf moet zelf zijn artikelcodes, belastingtarieven en douanegegevens herzien (zeker de bedrijven die deze gegevens in een ERP-systeem bijhouden). Hun database moet up-to-date zijn zodra de verschillende douane-instanties de aanpassingen invoeren.

Onjuiste tariefclassificaties en douanedocumentatie kunnen namelijk leiden tot vertragingen aan de grens of het betalen van de verkeerde invoerrechten en taksen. HS 2017 heeft dan ook een grote impact op bedrijfsdata en zet bestaande processen en compliance-oplossingen onder druk.

De douanegegevens moeten meerdere keren worden herzien, afhankelijk van het land en de handelsverdragen. De wijzigingen beïnvloeden tevens veel andere, nationale handelsovereenkomsten, wat bijkomende updates van bedrijfssystemen met zich brengt.

Door middel van een systematische voorbereiding zijn bedrijven ook in staat om de langetermijnefficiëntie te verbeteren met deze noodzakelijke aanpassingen. Toonaangevende bedrijven implementeren daarom systemen die de transitie naar HS 2017 optimaal afhandelen.

Descartes is één van de kennispartners, die zijn klanten en relaties hierbij ondersteund met hun softwareoplossing en hun advies.

Eric Geerts, Director Product Management, EU Customs, Ports & Ocean Shipment Services bij Descartes: “Bedrijven zijn op zoek naar systemen of oplossingen die eenvoudig de update van de goederencodes kunnen doorvoeren.

Voor sommigen is een web-based systeem voldoende, andere bedrijven hebben voor hun bedrijfssystemen juist een geïntegreerde oplossing nodig. Gezien de impact en complexiteit van de HS-wijzigingen, is de methode die een bedrijf gebruikt voor de overgang, van cruciaal belang voor een onverstoorde doorloop van de bedrijfsvoering.”


(figuur: Descartes)