Innovatieve techniek voor lichtgewicht fietspad

Eerste proef om met deze nieuwe techniek een lichtgewicht fietspad aan te leggen over zachte veengrond tussen Broek in Waterland en Monnickendam, dankzij de toepassing van gras en glas.

Trefwoorden: #Biobound, #CO2, #CO2-uitstoot, #gemeente Waterland, #lichtgewicht fietspad, #Provincie Noord-Holland, #Stadsregio Amsterdam

Lees verder

Nieuws

( Foto: Biobound )

ENGINEERINGNET.NL - Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam, gemeente Waterland en leverancier Biobound gaan testen of een innovatieve techniek kan helpen bij de aanleg van een fietspad tussen Broek in Waterland en Monnickendam. Met de nieuwe techniek kan een lichtgewicht fietspad aan worden gelegd over zachte veengrond, dankzij de toepassing van gras en glas.

De locatie van deze proef is de oude trambaan tussen Broek in Waterland en Monnickendam en het huidige fietspad langs de N247. Een testperiode van een jaar is nodig om alle gebruiks- en weersinvloeden op de stabiliteit en sterkte van het nieuwe fietspad te testen.

De nieuwe techniek houdt in dat het grind in betonplaten vervangen wordt door glasschuim. Glasschuim wordt uit restglas gewonnen en is licht, vormstabiel en verouderingsbestendig. Dat maakt het geschikt voor de druklast-verdelende isolatie onder funderingsplaten en betonvloeren.

De wapening, die traditioneel uit staal bestaat, wordt vervangen door olifantengras. Dit levert lichtgewicht betonplaten op. Met dit proefproject wordt onderzocht of deze methode een goedkoop alternatief is voor reguliere bouwmethodes.

In het verleden is onderzocht of een fietspad op de oude trambaan tussen Broek in Waterland en Monnickendam haalbaar was. Dit bleek te duur door de slechte ondergrond. Er zou een damwand langs de Broekervaart moeten komen en op de trambaan een zware funderingsconstructie.

Nog altijd bestaat de wens dit fietspad aan te leggen. Om na te gaan of er een goedkopere en eenvoudigere oplossing mogelijk is, wordt een proef gedaan met deze nieuwe innovatieve constructie.

Olifantengras onttrekt tijdens de groei CO2 aan de omgeving. Dankzij de natuurlijke vezel is het materiaal veel lichter dan baksteen of beton en heeft het een zekere taaiheid. Het materiaal wordt steenachtig, waardoor het niet meer kan rotten. Afgekeurd olifantengras kan als biobrandstof worden gebruikt of als compost.

De Stadsregio en de provincie nemen beiden 50% van de kosten van de uitvoering van dit proefproject voor hun rekening. Naar verwachting wordt het proeftracé in het voorjaar van 2017 aangelegd als de vergunningen zijn ontvangen.

In 2018 wordt bepaald of deze constructie daadwerkelijk geschikt is om fietspaden mee aan te leggen in deze regio. Als dit het geval is, kan dit leiden tot realisatie van een fietsverbinding over de oude trambaan.

Daarover moet op een later tijdstip nog wel een besluit worden genomen.