180 ondertekenaars Nationaal Grondstoffenakkoord

In dit akkoord, dat onder meer is ondertekend door AkzoNobel, Boskalis en Philips, staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.

Trefwoorden: #afval, #AkzoNobel, #Boskalis, #herbruikbare grondstoffen, #Nationaal Grondstoffenakkoord, #Philips

Lees verder

Nieuws

( Foto: Rijksoverheid )

ENGINEERINGNET.NL - Er is een forse omslag nodig in de manier waarop er met grondstoffen en afval in Nederland wordt omgegaan. Door bijvoorbeeld nog meer bestaand plastic te recyclen en te gebruiken voor nieuwe producten en verpakkingen, is minder olie nodig als grondstof voor nieuw plastic.

De Nederlandse levensmiddelengigant Unilever neemt, als één van de ondertekenaars, het voortouw door in 2025 honderd procent recyclebaar plastic te gebruiken voor hun verpakkingen. Omdat voor hergebruik veel minder energie nodig is dan bij het verwerken van nieuwe grondstoffen, worden ook minder broeikasgassen uitgestoten en is het daarmee beter voor het klimaat. Met de omschakeling naar een circulaire economie wordt Nederland veel minder afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland.

Namens het kabinet tekenden staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken) dit akkoord. Het Nederlandse bedrijfsleven werd vertegenwoordigd door Hans de Boer (VNO-NCW) en Michaël van Straalen (MKB-Nederland).

Dijksma benadrukt het belang van het akkoord: ‘We moeten af van de wegwerpcultuur en anders denken over grondstoffen en afval. Al bij het ontwerp van producten moet bedacht worden hoe de grondstoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit akkoord legt de basis voor deze recycle economie en is de eerste stap om de verspilling van grondstoffen en de uitputting van onze aarde aan te pakken.’

Kamp ziet daarbij kansen voor de Nederlandse economie door kostenbesparingen en het ontstaan van een nieuwe maakindustrie: ‘Een circulaire economie levert inkomsten en banen op. Onderzoek laat zien dat tot 2023 de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en 54.000 banen. Kansen dus te over voor ons bedrijfsleven, bijvoorbeeld door de mogelijkheden van 3D printing of door het vergroenen van de chemie.’

Volgens Van Straalen kunnen met name kleine innovatieve bedrijven een belangrijke rol spelen met innovaties die bestaande gewoontes en processen doorbreken. Dat is goed voor het milieu en voor het MKB.

De Boer stelt: ‘Geopolitiek moet Europa juist ook op grondstoffengebied veel meer de eigen broek ophouden en Nederland is vanwege haar logistieke rol in Europa bij uitstek het land dat daarin de sleutelpositie kan claimen.’

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, innovatieve startups, financiële instellingen, de vakbeweging en milieuorganisaties hebben hun handtekening gezet onder de afspraken.

Het Nationaal Grondstoffenakkoord bouwt voort op het in september gepresenteerde plan van het kabinet voor de omslag naar een circulaire economie. De ondertekenaars gaan nu concrete plannen maken om de omslag naar een circulaire economie te bespoedigen.

Binnen een half jaar worden op de onderwerpen biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen concrete plannen vastgesteld. Daarin komt te staan welke stappen worden gezet voor een volledig circulaire economie in 2050.