• 09/02/2017

Endress+Hauser zorgt voor nauwkeurig voorraadbeheer met IIoT-architectuur

Voorraden en productstromen nauwkeurig meten en beheren zijn essentieel om de efficiëntie van processen op te volgen en te verbeteren en unaccounted losses te vermijden.

Trefwoorden: #Endress+Hauser, #IIoT, #Industrial Internet of Things, #Internet of Things, #Inventory Control System, #IoT, #voorraadbeheer

Lees verder

Productnieuws

( Foto: Endress + Hauser )

ENGINEERINGNET.BE - Een recent project van Endress+Hauser in de voedingsindustrie realiseert deze doelstellingen met een architectuur die perfect past in de actuele visie op het Industrial Internet of Things.

Voor het bedrijf dat ingrediënten voor de voedingsindustrie maakt, is transparantie het sleutelwoord. Het bedrijf wilde een beter zicht krijgen op de actuele voorraden en de bewegingen van producten doorheen productie en logistiek.

Eén van de doelstellingen was het vermijden van unaccounted losses (verliezen die niet onmiddellijk verantwoord kunnen worden en bijgevolg ruimte laten voor eventuele diefstal of aanleiding geven tot boekhoudkundige fouten).

Tegelijk wilde men ook de efficiëntie in stockage en transport verbeteren. Via workshops en site audits, met medewerkers van het bedrijf en specialisten van Endress+Hauser, werd inzicht verkregen in mogelijke verbeteringen:

  • Hoewel er metingen en procescontrolesystemen aanwezig waren was er veel manueel werk nodig om data te collecteren en door te sturen naar de juiste partijen. Dit veroorzaakte niet enkel veel werk maar ook een hoge onnauwkeurigheid.
  • Door het ontbreken van een gestandaardiseerde referentie, dat wil zeggen door geen rekening te houden met alle fysische invloeden op de densiteit van producten, ontstonden er grote afwijkingen tussen de berekende waarden en de werkelijkheid. Een concreet voorbeeld: op een voorraadwaarde van 1.500.000 ton gaf een temperatuurafwijking van 1°C een financiële onnauwkeurigheid van maar liefst 900.000 euro per jaar.

Inventory Control System
Endress+Hauser heeft een uitgebreide expertise in het adviseren en helpen van bedrijven om hun efficiëntie te vergroten. Eén van de uitgangspunten is het gebruikmaken van een gestandaardiseerde referentieberekening (volume, massa of beiden).

Om de gewenste nauwkeurigheid te bereiken is het bovendien erg belangrijk om niet alleen nauwkeurig te meten, maar ook om de calculatie zo dicht mogelijk bij het instrument uit te voeren. Voorbeelden zijn het gebruik van massa flowmeters of geautomatiseerde tank gauging systemen.

Daarnaast dienen zowel de berekende als de gemeten waardes naadloos en direct geïntegreerd te worden in een Inventory Control System. Dat is een aanvulling op het procescontrolesysteem, met een eigen, specifieke functie.

Het systeem heeft als doel de supevisie te bewaren over de voorraden en productbewegingen over verschillende eenheden en productiesites. Directe toegang voor alle belanghebbende partijen (directie, finane, logistics, purchase…) tot één centraal systeem heeft volgende voordelen:

  • een duidelijk inzicht in voorraden en productbewegingen,
  • het verzekeren van transparantie waardoor de samenwerking tussen de betrokken partijen vereenvoudigt,
  • het onmiddellijk en automatisch detecteren van anomalieën en het rapporteren daarvan.

Industrial Internet of Things architectuur
De architectuur die gebruikt wordt om deze toepassing te realiseren, kent de verschillende niveaus die eigen zijn aan het Industrial Internet of Things concept:

  • een intelligent sensornetwerk,
  • directe, digitale communicatie met deze sensoren,
  • dedicated applicaties met de juiste data voor specifiee gebruikers,
  • lokale, remote, en multiple site overzicht met KPI-dashboards.

Endress+Hauser zorgde in deze toepassing voor het Automated Tank Gauging systeem, het Transfer Metering systeem en het digitale datanetwerk. Verder werd een datacenter gerealiseerd met het Inventory Control System en interfaces naar het bestaande ERP-systeem. Het project omvat engineering, commissioning, project management, maintenance en training.

Benuttingsgraad van logistieke assets
Het geautomatiseerde voorraadbeheer leidt niet alleen tot meer financiële zekerheid, het zorgt ook voor een optimalisering van de benuttingsgraad van logistieke assets, zoals tanks, schepen en laad- en loskades.

De site audit bij het bedrijf heeft aangeoond dat het automatiseren van het laad- en losproces voor de schepen binnen twee jaar terugbetaald zal zijn. Mogelijke besparingsfactoren zijn het uitsparen van manuren, het vermijden van wachttijden van schepen (demurrage kosten) en uiteraard het significant reduceren van de kosten veroorzaakt door onnauwkeurige stockgegevens.

Dat schepen 20% sneller beladen kunnen worden, levert ook een hogere beschikbaarheid van de installatie op, een verhaal dat zich herhaalt bij het systeem voor de belading van trucks.

Een nauwkeuriger meetsysteem, een gepaste architectuur en systemen om alle meetgegevens op een ondubbelzinnige manier bij de juiste personen te brengen, geven het bedrijf de transparantie die nodig is om voorraden en product flows efficiënter en zonder fouten te beheren.


Voor meer informatie en details, contacteer Jeroen Wijnants - jeroen.wynants@be.endress.com, Industrie 4.0 solutions expert Endress+Hauser België.

Voor meer informatie:
Endress+Hauser nv/sa
Rue Carlistraat 13 - B-1140 Bruxelles - Brussel
info@be.endress.com - www.be.endress.com

 Lees méér over: Endress+HauserBericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.