Tegemoetkoming voor de CO2-kosten: terecht of niet?

Voka en essenscia vlaanderen weerleggen de beweringen van de BBL dat bedrijven onterecht compensatiemaatregelen krijgen als tegemoetkoming voor de CO2-kosten in de energiefactuur.

Trefwoorden: #Bond Beter Leefmilieu, #CO2-uitstoot, #compensatie, #compensatiemaatregel, #essenscia, #Vlaamse Overheid, #VOKA

Lees verder

nieuws

( Foto: essenscia - Frank Beckx )

ENGINEERINGNET.BE - Vlaanderen past simpelweg de Europese regels toe om de concurrentiepositie van de industrie te beschermen en doet dit op dezelfde manier als in onze buurlanden.

Dit systeem afschaffen zou in een geglobaliseerde economie onvermijdelijk betekenen dat Vlaanderen minder aantrekkelijk wordt als investeringslocatie. Investeringen die zorgen voor jobs en welvaart, maar ook voor innovaties in duurzame technologieën.

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) neemt op een ongefundeerde manier de compensatiemaatregelen voor de CO2-kost in de energiefactuur van energie-intensieve bedrijven in het vizier.

Ten eerste ligt het systeem dat Vlaanderen toepast in lijn met gelijkaardige steunmaatregelen in de buurlanden, zodat er geen concurrentievervalsing speelt tussen de omliggende landen. De Vlaamse overheid hanteert bovendien dezelfde berekeningswijze als degene die wordt toegepast in onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Verder voldoet het systeem aan alle regels die de Europese Unie hiervoor heeft uitgewerkt. Er is met andere woorden geen sprake van Vlaamse steun die onterecht of overmatig wordt toegekend, het gaat slechts om de toepassing van Europese regels die passen in een breder economisch verhaal.

Europa heeft deze beschermingsmaatregel uitgewerkt om te vermijden dat industriële bedrijven door het emissiehandelssysteem een concurrentienadeel zouden ondervinden tegenover bedrijven uit landen waar geen CO2-uitstootrechten hoeven betaald te worden.

In Europa moeten energie-intensieve bedrijven, waar het gebruik van energie inherent is aan de productieprocessen, emissierechten indienen voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Elektriciteitsproducenten vallen onder hetzelfde systeem, maar rekenen de kost van die emissierechten door in de elektriciteitsfactuur.

Aangezien de aankoop van elektriciteit per definitie een lokaal gegeven is, kunnen de afnemers niet anders dan deze kosten dragen. Dit betekent voor heel wat bedrijven uit diverse sectoren een aanzienlijke meerkost, die hun concurrentiepositie aantast.

De Europese Commissie erkent de problematiek en verkiest dan ook om maatregelen te promoten die dergelijke ‘indirecte carbon leakage’ moeten tegengaan.

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “Deze noodzakelijke ondersteuning vanuit de overheid zorgt er net voor dat industriële bedrijven in Vlaanderen kunnen blijven investeren in baanbrekende innovaties die de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen kunnen terugdringen en onze wereld op weg kunnen zetten naar een meer duurzame samenleving.”