Eindhoven controleert milieukwaliteit in real-time

TNO heeft een ‘dashboard’ ontwikkeld waarin de milieusituatie ten gevolge van wegverkeer in Eindhoven in ‘real-time’ kan worden gevolgd door verschillende belanghebbenden.

Trefwoorden: #ICT, #informatie in real-time, #luchtkwaliteit, #milieu, #milieukwaliteit, #TNO

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.NL - Op basis van automatische verkeerstellingen op snelwegen wordt de geluidbelasting en de luchtkwaliteit voor heel Eindhoven bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de actuele weersomstandigheden.

De luchtkwaliteit wordt daarnaast continu gemeten in het AiREAS netwerk en deze waarden kunnen ook worden getoond op het dashboard.

Het heeft veel voordelen om de actuele situatie in beeld te hebben. Het wordt dan bijvoorbeeld mogelijk om verkeersmaatregelen te nemen alleen op momenten dat de milieusituatie daarom vraagt. Dus geen algemene snelheidsmaatregel, maar alleen een verlaging als het nodig is.

Met het TNO instrumentarium kan het effect van zulke maatregelen vooraf worden doorgerekend, ter ondersteuning van beleidsontwikkeling.

Het dashboard is ingezet tijdens een discussie met verschillende geïnteresseerden en experts, om te laten zien hoe het is gesteld met het milieu op de Vestdijk: een drukke locatie waar werken, winkelen en wonen samenkomen, maar die tegelijk veel milieudruk kent.

In een interactieve sessie is doorgerekend wat verwacht kan worden van maatregelen, zoals het effect van het beperken van wegverkeer op luchtkwaliteit en geluidhinder.

In een vervolgtraject wordt het dashboard gebruikt om persoonlijke luchtkwaliteitsmetingen bij Eindhovense fietsers weer te geven.

Eindhoven geeft aan dat de TNO-methodiek toegevoegde waarde heeft in het doorrekenen van de verschillende ruimtelijke ontwikkelingsvisies die Gemeente Eindhoven ontwikkelt.


(bron en foto: TNO)