Realisatie Zuidasdok gegund aan combinatie Fluor, Heijmans en Hochtief

De aanbesteding vertegenwoordigt een contractwaarde van 990 miljoen euro en is hiermee één van de grootste infrastructuur projecten in Nederland van dit moment.

Trefwoorden: #Fluor, #Heijmans, #Hochtief, #infrastructuur, #Noord-Holland, #Zuidasdok

Lees verder

Techniek

( Foto: Provincie Noord-Holland )

ENGINEERINGNET.NL De opdracht voor het ontwerp en de realisatie van Zuidasdok is definitief gegund aan ZuidPlus, de combinatie van Fluor, Heijmans en Hochtief.

De verbreding en het ondergronds brengen van de A10 Zuid in Amsterdam en de uitbreiding en modernisering van het station Amsterdam Zuid zijn hiermee een stap dichterbij gekomen.

De A10 Zuid is één van de drukste snelwegen van Nederland. Op de snelweg en bij de afritten S108 en S109 loopt het nu vaak vast tijdens de spits en op de perrons van het station is het vaak erg druk.

De snelweg krijgt in totaal acht rijstroken voor doorgaand verkeer en vier rijstroken voor bestemmingsverkeer. De weg komt ter hoogte van het huidige station onder de grond te liggen.

De ondertunneling van de A10 bij de Zuidas geeft het verouderde station Amsterdam Zuid de ruimte om uit te groeien tot een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt. Bovendien worden de twee helften van de wijk aan elkaar gehecht waardoor er één woon-, werk- en winkelgebied kan ontstaan.

ZuidPlus heeft de opdracht onder meer in de wacht gesleept vanwege de hinderbeperkende maatregelen, de instandhouding van de bereikbaarheid van de Zuidas tijdens de bouw, slimme bouwlogistiek, geluidsarme bouwmethodes en een mooie inpassing van de uitbreiding van station Amsterdam Zuid.

Zuidasdok wordt gerealiseerd in het hart van de bedrijvige Zuidas waar wonen, werken en zakendoen op een klein oppervlak samengaan. In de aanbesteding was dan ook een expliciete uitdaging aan de markt opgenomen om bij dit omvangrijke project maximaal oog voor de omgeving te houden.

Op basis van een referentieontwerp en een uitgebreid pakket van eisen, onder meer voor het beperken van omgevingshinder, is een beroep gedaan op de creativiteit van de markt.

De realisatie van een groot project als Zuidasdok kan niet zonder hinder. ZuidPlus is er desondanks in geslaagd om creatieve oplossingen aan te dragen om de hinder zo goed mogelijk te beperken. Zo wordt de hoeveelheid bouwverkeer beperkt door de aan- en afvoer van mensen en materiaal waar mogelijk slim te combineren.

Door de aanleg van twee bouwwegen die direct aansluiten op de A10 blijft het bouwverkeer bovendien grotendeels weg uit de stad. De bouw van de tunnels voor de A10 gebeurt volgens de wanden/dak methode, waardoor een groot deel van het werk onderdaks, en dus veel stiller voor de omgeving, kan plaatsvinden.

De bouw start in 2019. De komende periode staat in het teken van het verder uitwerken van de aanbieding tot voorontwerp en nadere detaillering van de aanpak en de planning. Zuidasdok is gereed in 2028.

De aanbesteding vertegenwoordigt een contractwaarde van 990 miljoen euro en is hiermee één van de grootste infrastructuur projecten in Nederland van dit moment. Dit bedrag ligt 6,6% onder het plafondbedrag dat in de aanbesteding was opgenomen (1.060.000.000 euro).

Het project wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland, het Rijk, de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam. Van de Nederlandse Spoorwegen komt een extra bijdrage. Rijkswaterstaat treedt op als aanbestedende dienst.