EU-LIFE vraagt om uitbreiding ERC-budget

De ERC speelt een cruciale rol in de bevordering van uitmuntend basisonderzoek. EU-LIFE, de alliantie van Europese onderzoekscentra voor levenswetenschappen, dringt aan op meer steun.

Trefwoorden: #ERC, #EU-LIFE, #Europese Onderzoeksraad, #life sciences, #VIB

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Concreet vraagt EU-LIFE het ERC-budget in het negende EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9) te verhogen, en de grondbeginselen van de organisatie te onderschrijven. Momenteel kan het innovatiepotentieel in Europa niet ten volle worden benut door een gebrek aan fondsen.

EU-LIFE stelt dat de Europese Onderzoeksraad (ERC) in amper één decennium tijd is uitgegroeid tot de organisatie voor uitmuntend wetenschappelijk onderzoek in en voor Europa. Het vervult tevens een cruciale rol in de bevordering van vooruitstrevend onderzoek in Europa, iets wat onontbeerlijk is voor innovatie.

De raad weet op uiterst succesvolle wijze toponderzoekers aan te trekken en slaagt erin Europees onderzoek op wereldschaal competitiever te maken. De organisatie biedt topwetenschappers de mogelijkheid onderzoek te verrichten dat vroeg of laat de weg zal vrijmaken voor disruptieve innovatie, en dit in alle wetenschappelijke domeinen.

Jo Bury, de huidige voorzitter van EU-LIFE en directeur van VIB: “Heel wat schitterende onderzoeksideeën, volledig conform de ERC-evaluatiecriteria, worden on hold gezet, enkel en alleen omdat er momenteel geen budget voor is. De ervaring leert dat meer dan de helft van alle excellente onderzoeksprojecten om die reden niet kan worden gefinancierd. Een ruimer ERC-budget zal nieuwe mogelijkheden creëren voor baanbrekend onderzoek, en Europa nóg aantrekkelijker maken voor toponderzoekers.”

“We geloven dat basisonderzoek van het allergrootste belang is om innovatie te boosten, vooral wanneer het gepaard gaat met professionele technologieoverdracht. De proof of concept-beurzen van ERC zijn essentieel om de resultaten van basisonderzoek om te zetten in disruptieve innovatie.”

Marta Agostinho, coördinator bij EU-LIFE: “Europa heeft behoefte aan een sterke ERC om zich te ontwikkelen tot een wereldwijde leider in innovatie. Met het oog daarop moeten we er samen voor zorgen dat het ERC-budget in de toekomst wordt opgetrokken..”