Albeda College en Facilicom gaan samenwerken

Facilicom en Albeda College zijn een strategische samenwerking aangegaan om studenten zo reëel mogelijk kennis en ervaring op te laten doen in het werken bij een facilitaire organisatie.

Trefwoorden: #Albeda College, #bedrijfsleven, #Facilicom, #facilitaire organisatie, #leeromgeving, #opleiding, #samenwerking

Lees verder

Techniek

( Foto: Facilicom )

ENGINEERINGNET.NL - De samenwerking werd bezegeld door de handtekeningplaatsing van Anky Romeijnders, lid college van bestuur namens Albeda College en Geert van de Laar namens Facilicom.

Daarmee onderschrijven beide partijen de oprichting van het samenwerkingsproject FX010, Facility Xperience010. Ze creëren daarmee een waardig opvolger voor Youngflex, één van de eerste samenwerkingsinitiatieven, dat nu onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.

Met deze samenwerking ontstaat een co-creatie tussen bedrijfsleven en onderwijs om een real-life leeromgeving voor studenten neer te zetten. Studenten van het Albeda College kunnen zo reëel mogelijk kennis en ervaring op doen bij een facilitaire organisatie.

Voor Facilicom biedt het mogelijkheden hoogwaardige nieuwe medewerkers te laten instromen. FX010 wordt ingezet als een vorm van hybride onderwijs. Dit onderwijs verzorgen we in een excellente leeromgeving in de driehoek van onderwijs, bedrijfsleven en facilitair bedrijf waarbij de beroepspraktijk altijd centraal staat.

In het samenwerkingsproject FX010 worden verschillende producten ontwikkeld. Denk hierbij aan Youngflex, een gezamenlijke mini-company van Facilicom en Albeda College. Derdejaars studenten van de opleiding Facilitaire Leidinggevende vervullen de managementfuncties binnen dit nieuwe bedrijf.

De samenwerking wordt aangegaan voor minimaal twee schooljaren.