Faillissementencijfer 2022 klokt af op 9.823

Dit betekent een stijging ten opzichte van 2021 met +42%. En hoewel de trend in vergelijking met de voorgaande covidjaren een duidelijk stijgend verloop vertoont, bereikt het cijfer op federaal niveau geenszins de volumes uit het pre-covid niveau.

Trefwoorden: #faillissement, #Graydon

Lees verder

HR

( Foto: youichi4411 - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Binnen de provincie Antwerpen werden 2.232 uitspraken gedaan, het op één na hoogste aantal faillissementen ooit (+76,4% ten opzicht van 2021).

Vlaams-Brabant veegt met 750 faillissementen het record van 2019 (toen 709 uitspraken) van de tabellen. Zowel in Brussel als in Wallonië is de stijgende trend minder uitgesproken, al bedraagt die daar ook +32,7% en +22,2%. In elk geval liggen deze cijfers nog ver onder het pre-covid niveau.

De falingsgraad geeft de verhouding ondernemingen weer die tijdens een bepaalde periode failliet gaan ten overstaan van het aantal actieve ondernemingen (minus de stopzettingen). Deze benadering leert ons meer over het ziektebeeld van ondernemingen dan absolute aantallen.

In de praktijk kende onze ondernemingspopulatie het afgelopen decennium een belangrijke groei waarbij we vaststellen dat het aantal faillissementen niet evenredig steeg. Met andere woorden, het aantal actieve ondernemingen steeg sneller dan het aantal faillissementen.

In het post-crisisjaar 2013 werd nog een falingsgraad van 1 op 99 berekend. Per 99 actieve bedrijven ging dat jaar dus 1 bedrijf over de kop. Sindsdien kent de falingsgraad op federaal niveau een duidelijk dalende trend.

Vanaf 2020 moet de falingsgraad echter met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. In 2020 en 2021 lag het aantal faillissementen immers kunstmatig laag door allerhande steunmaatregelen ter bestrijding van de economische gevolgen van de covid-crisis. De recordlaagte van 1 op 217 bedrijven dat in 2021 failliet ging, is dus allesbehalve een natuurlijk peil.

In 2022 ging 1 op 151 eenmanszaken of vennootschappen in faling. Een stijging die niet onverwacht is, al blijft de falingsgraad nog altijd sterk onder het niveau van het pre-covid tijdperk. (bron: Graydon Creditsafe)

Klik hier om de volledige studie met alle cijfers en bevindingen te downloaden.