MARI-project: werken aan gezamenlijk MFRR platform

19 Europese transmissienetbeheerders gaan samenwerken voor het ontwerp, de implementatie en de exploitatie van een nieuw platform voor manueel te activeren Frequency Restoration Reserves.

Trefwoorden: #energie, #Frequency Restoration Reserves, #Guideline on Electricity Balancing, #Manually Activated Reserves Initiative, #transmissienetbeheerder

Lees verder

Techniek

( Foto: Mainpress )

ENGINEERINGNET.BE - Negentien transmissienetbeheerders (TNBs) uit heel Europa hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om te komen tot een gemeenschappelijke visie voor de uitwerking van een Europees platform voor de uitwisseling van manueel te activeren Frequency Restoration Reserves (mFRR), ook gekend als tertiaire reserves.

Dit project, genaamd MARI wat staat voor Manually Activated Reserves Initiative, past in het kader van de Europese regulering Guideline on Electricity Balancing (GL EB) die goedgekeurd werd op 16 maart 2017 door het Electricity Cross-Border Committee en voorziet in de invoering van platformen voor de uitwisseling van balancing energy van alle types reserves.

Reeds in 2016 zijn de deelnemende TNBs daarom gestart om samen te werken rond de principes van een gezamenlijk platform voor mFRR. Een degelijk ontworpen platform zal niet alleen tegemoetkomt aan de vereisten van GL EB, maar zal ook helpen om de bevoorradingszekerheid te versterken en de efficiëntie en samenwerking met betrekking tot balancing in Europa te verbeteren.

In deze samenwerkingsovereenkomst hebben de deelnemende TNBs gemeenschappelijke basisprincipes vastgelegd die moeten leiden tot een succesvolle implementatie.

De deelnemende TNBs verleggen nu hun focus naar de ontwikkeling en implementatie van het mFRR-platform. Daarbij engageren ze zich om gedurende deze periode van ontwikkeling en implementatie zowel te communiceren over de laatste ontwikkelingen als input te verzamelen van verschillende stakeholders en nationale regulatoren.

Dankzij de al geleverde inspanningen van de TNBs nog vóór de inwerkingtreding van GL EB, zijn de deelnemers aan het project optimistisch om de timing zoals voorzien in GL EB, namelijk 2022, te respecteren.