Jaarlijks tekort van 20.000 MBO-opgeleide technici dreigt

De arbeidsmarkt-krapte is de afgelopen 8 jaar niet zo groot geweest als begin 2017, wat vooral geldt voor technische vaklui op MBO-niveau, aldus een rapport van de ING bank.

Trefwoorden: #ING, #MBO, #opleiding, #technici, #technische vakmensen

Lees verder

Nieuws

( Foto: UWV, bewerking ING Economisch Bureau )

ENGINEERINGNET.NL - Door duidelijke keuzes in het opleidingsaanbod te maken kunnen scholen meer technische vakmensen opleiden. Zo zouden scholen vaker een numerus fixus kunnen invoeren bij opleidingen met onvoldoende stageplaatsen of onvoldoende arbeids­markt­pers­pectief.

Zij kunnen opleidingen ook vaker schrappen, wanneer er geen regionale vraag meer is naar de diploma’s of een andere school dezelfde opleiding al aanbiedt.

De overheid kan stimuleren dat MBO-scholen hun studenten meer naar kansrijke studies ‘sturen’. Bijvoorbeeld door arbeidsmarktrelevantie een grotere rol in de bekostiging te geven. Scholen krijgen nu geen prikkel om op baankansen te sturen.

Dit schrijft het ING Economisch Bureau in haar visie op een betere aansluiting van technisch MBO op de arbeidsmarkt. Ceel Elemans, ING Sector Banker onderwijs: “Vandaag opgedane kennis is morgen verouderd."

"Onderwijsinnovaties laten zien dat we op de goede weg zijn, maar de vraag naar vakmensen groeit sterk. Meer sturing van studenten en intensievere samenwerking tussen MBO en bedrijfsleven is noodzakelijk om meer techniektalent tot ontplooiing te laten komen,” aldus Elemans.

Het Nederlandse MBO staat internationaal hoog aangeschreven, maar de diversiteit in onderwijsresultaten verschilt van school tot school sterk. Hoe beperkter het aanbod van vakmensen, hoe sterker een kwalitatieve mismatch doorwerkt bij bedrijven.

Voortgaande digitalisering vergt continue aanpassing van MBO-opleidingen op veranderende vakeisen. MBO-scholen doen er daarom goed aan om intensiever met bedrijven samen te werken, praktijkonderwijs een grotere rol in de opleiding te geven en meer docenten uit het bedrijfsleven voor de klas te zetten.

Maar ook bedrijven hebben hierin een verantwoordelijkheid. Meer stageplekken, meer werknemers beschikbaar stellen voor onderwijs en meer samenwerking in regionale opleidingscentra zijn zaken die meer inspanning vereisen.