Warmteplan moet groene warmte-energie stimuleren

De Vlaamse regering heeft het Warmteplan goedgekeurd. Na het Zonneplan en het Windplan, is er nu ook een plan van aanpak om warmte-energie in Vlaanderen alle kansen te geven.

Trefwoorden: #duurzaam, #ecologie, #groene energie, #warmtenet, #warmteplan, #warmtepomp, #zonneboiler

Lees verder

nieuws

( Foto: Eandis )

ENGINEERINGNET.BE - Elke Vlaming weet hoe zonnepanelen en windmolens er uitzien, maar lang niet iedereen weet wat een warmtepomp, een zonneboiler of een warmtenet is.

De productie van groene warmte en de recuperatie van restwarmte hinken achterop. Nochtans kan groene warmte volgens een studie van VITO één derde tot de helft van onze Belgische doelstelling van 13% hernieuwbare energie invullen.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘We moeten groene warmte in Vlaanderen alle kansen geven. De eerste opdracht blijft natuurlijk zo weinig mogelijk energie verbruiken. De tweede is om maximaal gebruik te maken van hernieuwbare bronnen, zoals omgevingswarmte, geothermie, zonnewarmte,… Ten slotte is het belangrijk dat we onze restwarmte optimaal benutten.’

Tegen 2020 wil Vlaanderen 9.197 GWh groene warmte-energie produceren. Daarbij is het cruciaal dat gekozen wordt voor de juiste energievorm op de juiste plaats, op het juiste moment en met een correcte ondersteuning.

Tommelein. ‘Denk aan groene warmte uit biomassa op de juiste schaal, gekoppeld aan warmtenetten. Collectieve warmtenetten, niet alleen in nieuwe verkavelingen, maar ook als een bestaand gasnet vervangen wordt. Maar net zo goed aan individuele oplossingen zoals warmtepompen en zonneboilers.’

Het Warmteplan streeft tegen 2020 naar 1.000.000 MWh warmte-energie via warmtenetten per jaar, goed voor 50.000 gezinnen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de bestaande warmtenetten. De Vlaamse Overheid zal de warmtekaart die ze vorig jaar voorstelde, verder verfijnen.

Bij nieuwbouw wordt er vandaag in 12% van de huizen een zonneboiler en in ongeveer 20% een warmtepomp geplaatst. De bedoeling is dat er tot 2020 jaarlijks gemiddeld 9.500 zonneboilers bijkomen, ongeveer 2.000 meer dan in 2016, en 6.400 warmtepompen, tegenover 3.728 in 2016.

Tommelein: ‘Samen met de VREG zal ik bekijken hoe een nieuwe tariefstructuur de keuze voor een warmtepomp kan stimuleren en of er een tussentijdse oplossing mogelijk is. De premies voor warmtepompen werden sinds 1 januari al vereenvoudigd en verhoogd.’

Het Warmteplan omvat nog een hele reeks andere ondersteunende maatregelen. Er komt een grondige evaluatie van de call groene warmte (projecten rond groene warmteproductie kunnen via deze oproep steun aanvragen) en een uitbreiding naar kleinere installaties.

Er wordt gewerkt aan een garantieregeling voor diepe geothermie, aanpassingen aan de EPB-regelgeving, het beter bijhouden van warmtepompdata,… De Vlaamse overheid is zich bovendien bewust van haar voorbeeldfunctie. Ze zal in overheidsgebouwen maximaal voor groene warmte kiezen.