Daling werkloosheid voornamelijk onder jongeren

Het CBS meldt dat de werkloosheid in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6.000 per maand gedaald is. In mei bedroeg het aantal werklozen 456.000, dat is 5,1% van de beroepsbevolking.

Trefwoorden: #CBS, #jongeren, #statistiek, #werkloosheid, #WW

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.NL - Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand toegenomen. UWV telde eind mei 386.000 WW-uitkeringen.

Het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV komt in mei 2017 uit op 386.000, een daling met 16.000 (-3,9%) ten opzichte van april. Vooral het aantal uitkeringen aan jongeren daalde fors (-10,2%).

Onder 55-plussers was de afname het minst sterk (-2,2%). De daling van het aantal uitkeringen onder mannen (-5%), was veel groter dan onder vrouwen (-2,8%).

Bij de sectoren was de afname relatief het grootst bij de uitzendbedrijven, waar veel jongeren werken. Ook in sectoren waar mannen de overhand hebben, zoals de landbouw (-8,9%) en de bouwnijverheid (-8,4%) was de daling meer dan gemiddeld.

Vergeleken met een jaar geleden telt UWV eind mei 63.000 uitkeringen minder, ofwel een daling met 13,9%. De afname onder 55-plussers blijft met 8,3% achter bij de gemiddelde daling.

UWV verstrekte in de eerste vijf maanden van dit jaar 175.000 nieuwe WW-uitkeringen, 20% minder dan in dezelfde periode in 2016. Er werden ruim 201.000 WW-uitkeringen beëindigd, 7% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

In bijna alle sectoren nam het aantal nieuwe uitkeringen af in 2017. Vanuit de bouwbedrijven en de grootwinkelbedrijven halveerde het aantal nieuwe uitkeringen zelfs. Vanuit de bankensector was wel sprake van een toename, met ruim 26%.

In mei was 5,1% van de totale beroepsbevolking werkloos. Dat is gelijk aan april, maar lager dan drie maanden geleden. Toen bedroeg het werkloosheidspercentage 5,3.

Vooral onder jongeren tot 25 jaar is de werkloosheid gedaald. Het werkloosheidspercentage nam af van 9,7 in februari tot 9,0 in mei. Dat is het laagste niveau sinds maart 2009. Onder 25-plussers was het percentage werklozen in mei 0,2%punt lager dan drie maanden terug.

In Nederland wonen 12,9 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in mei 66,5% betaald werk. Dat zijn 8,6 miljoen mensen, 4,6 miljoen mannen en 4 miljoen vrouwen. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 14.000 per maand gegroeid.

Het aantal jongeren met betaald werk bedroeg in mei bijna 1,3 miljoen. Hiermee is het aantal werkende jongeren weer terug op het niveau van voor de aanvang van de economische crisis. De afgelopen drie maanden groeide het aantal werkzame jongeren met gemiddeld 5.000 per maand.

Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 456.000 werkloos en bijna 3,9 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Het aantal werklozen daalt vooral doordat meer mensen werk vinden dan dat mensen hun baan verliezen. In mei waren er 119.000 werkenden die drie maanden eerder nog werkloos waren. Tegelijkertijd zijn er 79.000 mensen werkloos geworden die drie maanden ervoor nog betaald werk hadden.

De daling van de werkloosheid wordt gedempt doordat er meer mensen op zoek gaan naar werk en dat niet vinden (174.000), dan er werklozen stoppen met zoeken naar werk (151.000).


(bron en infographics: CBS)