Voorspellend onderhoud nog niet volop benut

In de afgelopen maanden hebben PwC en Mainnovation, in samenwerking met Kantar TNS, onderzoek gedaan waar bedrijven momenteel staan op het gebied van voorspellend onderhoud.

Trefwoorden: #Industrial Manufacturing, #Mainnovation, #maintenance, #onderhoud, #onderzoeksrapport, #predictive maintenance, #PwC

Lees verder

Nieuws

( Foto: Breijer )

ENGINEERINGNET.NL - Het onderzoek werd uitgevoerd onder 280 bedrijven in Nederland, Duitsland en België.

Michel Mulders, partner en sectorleider Industrial Manufacturing bij PwC: “Om te kunnen beoordelen waar bedrijven zich bevinden hebben we gebruikgemaakt van vier niveaus van volwassenheid met betrekking tot voorspellend onderhoud. Naarmate bedrijven op een hoger niveau komen, is er een toename te zien van de hoeveelheid data die ze gebruiken om fouten te voorspellen.”

Mark Haarman, partner bij Mainnovation: “Niveau vier omvat het toepassen van de kracht van machine learning technieken om duidelijke patronen in grote hoeveelheden data te identificeren en nieuwe, praktische inzichten te genereren om zo de betrouwbaarheid van assets te verbeteren. We noemen dit 'Predictive Maintenance 4.0'. Dit biedt de kans om tot nu toe onvoorspelbare fouten te voorspellen.”

Het onderzoek laat zien dat tweederde van de respondenten nog steeds op niveau 1 of 2 zit. Slechts 11% heeft al niveau 4 bereikt. De middelen, competenties en tools die respondenten gebruiken, passen bij hun niveau: geschoolde technici, standaard softwareinstrumenten en onderhoudslogboeken spelen een dominante rol in hun huidige voorspellende onderhoudsprocessen.

Slechts een paar bedrijven maken al gebruik van de mensen en tools die nodig zijn voor PdM 4.0 (Predictive Maintenance 4.0), namelijk betrouwbaarheidsingenieurs en data wetenschappers, statistische softwarepakketten en externe databronnen.

Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat de respondenten vrij ambitieus zijn om hun niveau in voorspellend onderhoud te verbeteren. Ongeveer één op de drie bedrijven verwacht binnen een periode van vijf jaar PdM 4.0 in een of andere vorm te gebruiken.

Conclusie van dit onderzoek is dat PdM 4.0 algemeen wordt erkend als een potentiële verbetering ten opzichte van de huidige onderhoudspraktijken, maar dat de markt nog steeds in een vroeg stadium verkeert met oog op het omarmen van deze technologie.