Acht transmissienetbeheerders werken samen in PICASSO‐Project

Het doel van deze Europese samenwerking van deze netbeheerders is de implementatie van een platform voor automatische Frequency Restoration Reserves (aFRR).

Trefwoorden: #aFRR, #automatische Frequency Restoration Reserves, #Elia, #Guideline Electricity Balancing, #PICASSO‐Project, #TNB, #transmissienetbeheerder

Lees verder

Techniek

( Foto: Elia System Operator )

ENGINEERINGNET.BE - In juli 2017 hebben acht Europese transmissienetbeheerders (TNB’s) een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het ontwerp, de implementatie en exploitatie van een gezamenlijke platform voor de activatie van automatische Frequency Restoration Reserves (aFRR).

De Guideline Electricity Balancing (GL EB), die de Europese Commissie op 16 maart 2017 heeft goedgekeurd en volgens de planning vanaf einde 2017 in voege zal treden, voorziet de invoering van platformen voor de uitwisseling van balancing energie uit frequency restoration reserves en replacement reserves.

Om te kunnen inspelen op de tijdlijnen die in de Guideline werden bepaald, hebben de acht TNB’s vrijwillig het initiatief genomen om het werk m.b.t. het ontwerp van het aFRR‐ platform al te starten en zo de toekomstige discussies op Europees niveau te faciliteren.

Het finale aFRR‐ platform zal tegemoet komen aan de vereisten van de GL EB en zal bovendien de bevoorradingszekerheid en economische efficiëntie van de activering van balancingenergie verbeteren.

De deelnemende TNB’s leggen nu de focus op het ontwerp en de implementatie van dit aFRR‐ platform. Stakeholders en regulatoren zullen nauw betrokken worden in dit proces. De TNB’s voorzien de go‐live van het aFRR‐ platform tegen 2020.

De aFRR‐ samenwerkingsverbanden die initieel in de deelnemende landen werden opgezet, maken ook deel uit van PICASSO en hieraan zal nog verder gesleuteld worden om zo het beoogde ontwerp volledig op punt te stellen.

Een voorbeeld is de bestaande aFRR‐samenwerking tussen Oostenrijk en Duitsland die reeds operationeel is. PICASSO staat ook open voor deelname van andere landen.


ACHTERGROND
PICASSO staat voor: ‘Platform voor de Internationale Coördinatie van het Automatic frequency restoration proces en Stabiele Systeem Operatie’.

De acht deelnemende TNB’s zijn Elia (België), die het project coördineert, APG (Oostenrijk), TenneT (Nederland), RTE (Frankrijk) en de Duitse TNB’s; 50Hertz Amprion, TenneT en TransnetBW.