Shell neemt hypermodern LNG-bunkerschip in gebruik

Ook heeft Shell een tijdcharterovereenkomst gesloten met Victrol en CFT voor een bunkership met een capaciteit van 3.000 m³ LNG.

Trefwoorden: #bunkeren, #Gas Access to Europe terminal, #Gate terminal, #LNG, #LNG-bunkerschip, #Rotterdam, #Shell

Lees verder

Techniek

( Foto: Shell )

ENGINEERINGNET.NL - Het hypermoderne bunkerschip Cardissa van Shell Western LNG Trading Rotterdam is eind vorige week in Rotterdam aangekomen. Dit zeewaardige schip stelt Shell in staat om klanten door heel Europa te bevoorraden met LNG vanuit de Gas Access to Europe terminal, ofwel Gate terminal, in Rotterdam. De Cardissa kan 6.500 m³ LNG vervoeren.

Ook heeft Shell een tijdcharterovereenkomst gesloten met Victrol en CFT voor een bunkership met een capaciteit van 3.000 m³ LNG. Het schip krijgt Rotterdam als standplaats en geeft extra flexibiliteit om een breed scala aan klanten te bevoorraden, waaronder vaartuigen op Europese binnenwateren.

‘LNG als scheepsbrandstof heeft een belangrijke rol te spelen in de energiemix van de toekomst,’ zegt Steve Hill, Executive Vice President van Shell Energy. ‘Met deze bunkerschepen en de Gate terminal laten we zien dat Shell is toegewijd aan het bouwen van een robuuste en betrouwbare bevoorrading van onze klanten. Met strengere regels voor emissies aan de horizon, blijven we met onze klanten en partners werken aan schonere energieoplossingen.’

Steeds meer scheepseigenaren en -operators kiezen voor het schoner brandende LNG in plaats van traditionele brandstoffen. Dit in reactie op regelgeving voor de uitstoot van zwavel en stikstofoxiden, inclusief de recente beslissing van de International Maritime Organization om het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen te beperken tot 0.5%.