Werkloosheidscijfers nog steeds in dalende lijn

Eind augustus telt Vlaanderen 227.882 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 13.740 of 5,7% minder dan vorig jaar. Deze dalende trend houdt ondertussen reeds twee jaar lang aan.

Trefwoorden: #statistieken, #VDAB, #werkloosheid, #werkloosheidscijfers

Lees verder

HR

ENGINEERINGNET.BE - De werkzoekenden met een werkloos­heids­uitkerings­aanvraag (WZUA) staan voor 66,4% van de Vlaamse arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 10%. Samen vormen zij meer dan drie kwart van de Vlaamse werkzoekenden.

De ‘vrij ingeschreven werkzoekenden’ en de verzamelgroepgoep ‘Andere’ tekenen voor respectievelijk 13,2% en 10,4% van de Vlaamse arbeidsreserve.

Op jaarbasis dalen zowel de WZUA’s (-7,8%), de BIT-jongeren (-7,3%) als de vrij ingeschreven werkzoekenden (-6,5%).

Tegen de trend in klokt de groep ‘Andere’ (+14,8%) hoger af. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden bij deze groep geteld.


(bron en infographic: VDAB)

Enkele interessante cijfers:

  • 54,5% van de werkzoekenden is minder dan een jaar werkzoekend, 16,6% tussen 1 à 2 jaar en 29% langer dan twee jaar.
  • De allochtone werkloosheid krimpt voor de derde maand op rij (-1,1%).
  • De werkloosheid in Limburg (-11,1%) daalt sneller dan in de rest van Vlaanderen.