Vernieuwing 7 bruggen over Albertkanaal

De Vlaamse Waterweg en de Via T Albert ondertekenden onlangs het contract voor het ‘PPS-project Verhoging bruggen Albertkanaal - cluster 1’.

Trefwoorden: #Aelterman, #Albertkanaal, #Aswebo, #bruggen, #bruggenbouw, #De Vlaamse Waterweg, #Franki Construct, #Hye, #Kumpen, #PPS-PPS-project

Lees verder

nieuws

( Foto: Willemen Groep )

ENGINEERINGNET.BE - Beide partijen sluiten hiermee een publiek-private samen­werkings­overeenkomst voor zowel het ontwerp, de bouw, de financiering alsook het 30-jarige onderhoud van zeven bruggen over het Albertkanaal.

De herbouw van de 7 bruggen maakt deel uit van het project dat tot doel heeft om over de gehele lengte van het Albertkanaal de vrije doorvaarthoogte te verhogen tot minimaal 9,10 meter.

De hogere doorvaarhoogte verhoogt het rendement van de binnenvaart in het algemeen en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart in het bijzonder. Het wegwerken van deze beperkingen is van groot belang, gelet op de prognoses.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Tegen 2030 verwachten we een aanzienlijke groei van het goederenvervoer. Vandaar investeren we in alternatieven zoals onze waterwegen. Door de bruggen over het Albertkanaal te verhogen, bieden we ondernemers een aantrekkelijk alternatief voor het vrachtwagentransport.”

De bouwwerkzaamheden zullen nagenoeg onmiddellijk fasegewijs aanvangen. De beëindiging van de bouwwerken is voorzien voor mei 2020. In de aanvangsfase worden in overleg met de nutsmaatschappijen kabels en leidingen verplaatst.

Veel aandacht gaat ook uit naar minder hinder, waarvoor beide partijen overleg plegen met de gemeenten en stakeholders om af te stemmen en de hinder te beperken.


ACHTERGROND
De Via T Albert is een speciaal voor dit project opgerichte vennootschap, die bestaat uit Franki Construct, Kumpen, Aswebo, Aelterman en Hye.