Jan De Nul Group installeerde twee exportkabels voor Race Bank

Het offshore windpark Race Bank is nu volledig gekoppeld aan het Engelse vasteland. Hiervoor installeerde Jan De Nul Group op vraag van DONG Energy twee exportkabels van 70 kilometer.

Trefwoorden: #baggeren, #DONG Energy, #hoogspanningskabel, #interconnector, #Jan De Nul, #offshore windpark, #Race Bank, #transformatorstation

Lees verder

Techniek

( Foto: Jan De Nul Group )

ENGINEERINGNET.BE - Ook de hoog­spannings­stations op zee werden met een kabel (‘interconnector’) van 6 kilometer met elkaar verbonden.

Om de exportkabels te begraven, dwars door één van Engelands belangrijkste milieugebieden, ontwierp Jan De Nul Group de Sunfish en Moonfish. Deze enorme machines hebben een gronddruk lager dan die van een mens.

Beide werden ingezet vanop kabelinstallatie barge DN120. Op die manier werd de impact op het kwetsbaar getijdengebied tot een absoluut minimum herleid.

Op zee werd het kabelinstallatieschip Isaac Newton ingezet voor het installeren en verbinden van de kabels alsook om ze in te graven in de ondiepe zeebodem ter hoogte van de Docking Shoals met de eigen kabeltrencher UTV1200.

Projectdirecteur David Summer, DONG Energy: “De ondergrond, zowel op zee als in het getijdengebied, en de installatie van de kabel waren zonder meer uitdagend. Jan De Nul Group haalde alles uit de kast om deze uitdaging aan te gaan en bewees zich telkens met innovatieve oplossingen.”