Rioolwaterzuiveringen veranderen in energiefabrieken

De Provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta gaan steken geld in zuiveringsprocessen die elektra opwekken.

Trefwoorden: #energiefabriek, #Provincie Overijssel, #Rioolwaterzuivering, #waterschap Drents Overijsselse Delta, #waterschap Vechtstromen

Lees verder

Techniek

( Foto: Drents Overijsselse Delta )

ENGINEERINGNET.NL - De provincie stelt onder andere geld beschikbaar om de waterschappen te ondersteunen bij de ontwikkeling van Energiefabrieken op rioolwaterzuiveringen. Hierdoor produceren zij tijdens het zuiveringsproces energie in de vorm van elektriciteit.

Die energie wordt deels zelf gebruikt om het rioolwater te zuiveren en deels terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Daarnaast worden waar mogelijk ook meerdere hectares aan zonnepanelen geplaatst op daken en terreinen.

De investeringen dragen bij aan de ambitie van Provincie Overijssel om in 2023 20% van de energie duurzaam op te wekken. Voor het bereiken van deze doelstelling is zowel energiebesparing als opwekking van hernieuwbare energie van belang. De betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat het gebruik van hernieuwbare energie een gezamenlijke maatschappelijke opgave is.

Met de ondertekening treden de twee waterschappen ook toe als kernpartner van het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023, een platform dat sturing geeft aan de realisatie van de provinciale energiedoelen.

Bij de waterschappen zijn klimaatverandering en energie belangrijke thema’s. Zo hebben zij hierover afspraken gemaakt in de Meerjarenafspraak Energie-efficiency (MJA-3), het Klimaatakkoord tussen Rijk en Unie van Waterschappen, en de afspraken van het Nationale Energieakkoord.

De waterschappen streven naar 2% energie-efficiëntie per jaar, vooral door energiezuiniger te werken en te werken naar 40% eigen opwekking in 2020. Op de langere termijn hebben de waterschappen de ambitie helemaal energie neutraal te opereren.