Deltares onderzoekt sterkte Gronings zand

Onderzoeksinstituut Deltares doet in opdracht van NAM in Groningen onderzoek naar zandlagen tijdens aardbevingen. Op drie locaties worden monsters genomen in een vooraf bevroren grondlaag.

Trefwoorden: #aardbeving, #bodemonderzoek, #Deltares, #NAM, #Nederlandse Aardoliemaatschappij, #stikstof, #zand

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.NL - Het nemen van bevroren monsters is nieuw voor Nederland en zelfs in Europa is de techniek nog niet eerder toegepast.

Aardbevingen kunnen er toe leiden dat zand en grondwater even uit balans worden gebracht. Er ontstaat dan een soort tijdelijk drijfzand. Dit wordt verweking genoemd. Door verweking verliest het zand zijn draagkracht waardoor er mogelijk schade aan gebouwen, dijken, gasleidingen en hoogspanningsmasten ontstaat.

Met het onderzoek wil NAM meer inzicht krijgen in hoe groot de kans is dat dit in Groningen gebeurt.

Mandy Korff, geo-engineeringsexpert bij Deltares: “Tot op heden is er in Groningen nog nergens verweking geconstateerd na aardbevingen, maar we weten uit voorbeelden in het buitenland dat dit wel een risico is in aardbevingsgebieden.”

De grond is op drie locaties over een gebied van ongeveer 2 m² en een diepte van maximaal 20 m met stikstof bevroren. Dit bevriezen is noodzakelijk om de bodemmonsters zo ongestoord mogelijk in het geotechnisch laboratorium van Deltares in Delft te krijgen.

In het laboratorium worden de monsters gecontroleerd ontdooid en wordt een aardbeving nagebootst door de monsters cyclisch te belasten. Op deze manier kunnen de onderzoekers zien hoe het Groningse zand zich gedraagt en wanneer er verweking optreedt.

Ingenieursbureau Wiertsema doet de boringen in de bevroren grond, met ondersteuning van specialisten uit Canada en de Verenigde Staten.

Om het proces in de bodem tijdens het vriezen en boren te monitoren worden nieuwe glasvezeltechnieken ingezet. Op deze manier worden de monsters niet verstoord.


(afbeelding: Deltares)