Verbeterde dijkinspectie met behulp van satellietdata

Tot voor kort liepen medewerkers van het Rijnlandse hoogheemraadschap 400 kilometer aan veendijken na, maar die controle gaat dankzij gratis satellietdata nu een stuk sneller.

Trefwoorden: #dijkinspectie, #klimaat, #klimaatverandering, #Rijnlands hoogheemraadschap, #satellietdata, #satellieten

Lees verder

Techniek

( Foto: Netherlands Space Office )

ENGINEERINGNET.NL - Door klimaatverandering zullen perioden van aanhoudende droogte steeds vaker voorkomen. Door verdroging kan schade ontstaan aan dijken en kades. Bij extreme droogte liepen medewerkers van het hoogheemraadschap van Rijnland tot voor kort 400 kilometer aan veendijken na ter controle. Een intensieve en kostbare klus.

Voor de veiligheid en het besparen van kosten, is het belangrijk schade aan de dijken zo snel mogelijk op te sporen. Hoe eerder de schade wordt ontdekt, hoe voordeliger de reparatie. Vandaar dat het Rijnlandse hoogheemraadschap op zoek ging naar een snellere oplossing.

Het bedrijf Miramap gebruikt al sinds 2004 sensortechnologie om de toestand van dijken in kaart te brengen, maar nog niet satellietdata. Voor dit project werd deze data gratis beschikbaar gesteld door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

Miramap ontwikkelde met deze data een zogeheten ‘droogtescan’. “We combineren datasets van satellieten, en met een algoritme halen we daaruit een bruikbare kaart voor het hoogheemraadschap," aldus Yvette Pluijmers, CCO van het in Houten gevestigde bedrijf.

Die kaart laat de dijken en eventuele droge – en dus zwakke - plekken zien. Miramap verricht ook metingen in het veld, wat wordt gecombineerd met de satellietdata voor een betrouwbare bodemvochtkaart.

Dit betekent dat medewerkers van Rijnland bij aanhoudende droogte weliswaar nog steeds het veld in gaan om veendijken te inspecteren, maar dat ze nu precies weten welke dijken kwetsbaar zijn en welke niet. En dat scheelt veel tijd en geld.

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de droogtescan zeker een jaar lang gebruiken. Zo'n soort droogtescan is ook voor andere waterschappen bruikbaar en buiten de landsgrenzen.'