Innovatie is sleutel voor geslaagde transitie naar circulaire economie

Het 5de duurzaamheidsrapport van sectorfederatie essenscia toont aan dat blijven innoveren een geschikte manier is om de concurrentiepositie van de chemie en life sciences te verzekeren.

Trefwoorden: #chemie, #circulaire economie, #development, #duurzaamheid, #essenscia, #life sciences, #R&D, #research

Lees verder

nieuws

( Foto: essenscia )

ENGINEERINGNET.BE - De Belgische chemie, kunststoffen, farma en biotech zet mee de schouders onder de realisatie van de wereldwijde duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, maar een studie van de Université Catholique de Louvain (UCL) wijst er tegelijk op dat de sector nog meer en duidelijker moet communiceren over zijn inspanningen op vlak van duurzaamheid.

Het nieuwe online duurzaamheidsrapport (zie link onderaan) illustreert op basis van ruim 40 indicatoren en meer dan honderd praktijkvoorbeelden de permanente vooruitgang van de sector in de drie sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity.

Het luik Products toont aan dat de chemie en life sciences tal van innovatieve producten en technologieën ontwikkelt die duurzame oplossingen bieden voor vele maatschappelijke uitdagingen.

Voor het eerst linkt het rapport elk van de indicatoren en initiatieven aan een of meerdere Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Enkele opvallende vaststellingen op een rijtje.

  • Voor het eerst zijn er in de sector meer vrouwen (51%) dan mannen aan de slag als onderzoeker in R&D. Een kwart van alle wetenschappelijke onderzoekers in België werkt trouwens in de chemie en life sciences. Dit betekent dat 10.000 mensen, of 1 op de 9 medewerkers in de sector, dagelijks bezig is met innovatie.
  • De chemie en life sciences realiseert economische groei met een sterk verminderde milieu-impact. De uitstoot van broeikasgassen per geproduceerde ton is de voorbije 25 jaar met 82% gedaald en de energie-efficiëntie is met 62% verbeterd. Sinds 2001 is de uitstoot van bepaalde emissies zelfs zowat gehalveerd, terwijl de productie in diezelfde periode is verdubbeld. De voorbije tien jaar is het gebruik van kwaliteitswater bovendien met een vijfde gedaald.
  • Deze sector is een van de belangrijkste industrietakken in België, goed voor een derde van de export, een derde van de toegevoegde waarde, een derde van alle industriële investeringen en twee derde van alle industriële uitgaven in R&D. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn op tien jaar met 65% gestegen en die focus op innovatie is goed voor bijna 1 patent, of 1 uitvinding, per dag.

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essensica: “Dit rapport bewijst opnieuw dat duurzaamheid in het DNA zit van de chemie en life sciences. Bedrijven produceren niet enkel op een steeds duurzamere manier, de producten die ze ontwikkelen zorgen op hun beurt voor meer comfort en minder uitstoot, onder meer in de bouw- en transportsector. Meer dan ooit zijn de innovaties uit de chemie en life sciences bepalend voor het welzijn van mens en milieu.”

De sector schuift in het rapport ook enkele duidelijke ambities naar voor. Zo is kennis de belangrijkste grondstof om te kunnen blijven innoveren. Jong talent aantrekken door de promotie van technische en wetenschappelijke STEM-studies (Science, Technology, Engineering, Mathematics) en via onderwijssystemen als duaal leren blijft daarom een prioriteit.

Net zoals investeren in duurzame loopbanen om de bestaande medewerkers in tijden van digitalisering op een kwaliteitsvolle manier aan de slag te houden. De chemie en life sciences wil ook blijven innoveren met een doorgedreven focus op een maximale veiligheid voor de consument en een minimale impact op het milieu.