Positieve resultaten voor Antwerpse haven

De overslag in de Antwerpse haven blijft groeien. Na negen maanden staat de totale overslag op 167,1 miljoen ton, een stijging van 3,3% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.

Trefwoorden: #Antwerpse haven, #bulkgoederen, #container, #containertrafiek, #Havenbedrijf Antwerpen, #overslag

Lees verder

Nieuws

( Foto: Havenbedrijf Antwerpen )

ENGINEERINGNET.BE - In nagenoeg alle sectoren werd een sterke groei genoteerd tot en met september.

De containertrafiek steeg tijdens de negen maanden van dit jaar met 3,7% in ton (91.904.088 ton) en met 3,2% in TEU. In totaal werd tijdens de afgelopen drie kwartalen 7.798.016 TEU behandeld in Antwerpen. Er werden 4,6% meer beladen containers behandeld terwijl er een daling was van de lege containers met 4,4%.

De groei in containers is enerzijds te danken aan de vaarschema’s van de nieuwe allianties, die met hun keuze voor Antwerpen als aanloophaven de positie van de Scheldehaven in Noordwest-Europa verstevigen. Anderzijds worden er nieuwe lijndiensten opgestart die een duidelijke keuze voor Antwerpen maken.

Het roro-verkeer is dit jaar aan een flinke opmars bezig: +10,7% tot 3.752.577 ton. Daarbij valt vooral een flinke aanvoer van papier via roro op, +250.000 ton (+89%). Maar ook de aan- en afvoer van het rollend materieel steeg in de meeste vaargebieden.

De overslag van vloeibaar massagoed stond na negen maanden op +2,4% groei (54.462.733 ton). De stijging in de afvoer van vloeibare brandstoffen met 11,4% staat tegenover een daling in de aanvoer van vloeibare brandstoffen met 12,8%. De totale overslag van vloeibare brandstoffen blijft daardoor status quo (30.817.999 ton).

Enig minpuntje in deze resultaten is de behandeling van droog massagoed. Dit ging er tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar met 0,8% op achteruit (9.200.951 ton).