Akkoord over verlaging subsidies voor windenergie op zee

Minister van Energie Marie Christine Marghem en Staatssecretaris Philippe De Backer hebben een akkoord bereikt over de subsidies voor de windmolenparken Northwester 2, Mermaid en Seastar.

Trefwoorden: #groene stroom, #Mermaid, #Northwester 2, #offshore windpark, #Seastar, #subsidies, #windenergie

Lees verder

Nieuws

( Foto: ABB )

ENGINEERINGNET.BE - Het toekennings­mechanisme van groenestroom­certificaten betreft de parken Northwester 2 (224 MW), Mermaid (246 MW) en Seastar (246 MW). De drie parken zullen gebouwd worden tegen een LCOE (Levelized Cost of Energy, d.w.z. geactualiseerde kostprijs van energie) van 79 euro/MWh, in plaats van een gemiddelde prijs van 125 euro/MWh uit het verleden en 138 euro/MWh bij de vorige regering.

De ondersteuningsperiode is vastgelegd op 16 jaar, eventueel verlengbaar met 1 jaar in geval van mindere windomstandigheden. Hiermee realiseren Marghem en De Backer een besparing van maar liefst 3,9 miljard euro.

De prijs voor de offshore windmolenparken is ook zeer scherp in vergelijking met de buurlanden. Nederland bijvoorbeeld bouwt de windmolenparken van Borssele in ongeveer dezelfde prijsklasse, maar er gelden andere voorwaarden: ze bouwen later dan 2020, met andere technologieën, risico wordt gedragen door de staat in plaats van door de parken, geïndexeerde prijzen,…