VBMS verwerft Borssele Beta export kabellegcontract

VBMS verwerft het Borssele Beta contract van TenneT voor het installeren van 2 exportkabels die de offshore windmolenparken Borssele 3 en 4 zullen verbinden met het onshore hoogspanningsnet.

Trefwoorden: #Borssele 3, #Borssele 4, #Boskalis, #dochteronderneming, #hoogspanningskabel, #NKT Cables, #offshore windmolenparken, #TenneT, #VBMS

Lees verder

Techniek

( Foto: Boskalis )

ENGINEERINGNET.NL - De verbinding van het Borssele offshore windgebied op de Noordzee met het hoogspanningsnet omvat twee 700 MW verbindingen, genaamd Alpha (voor Borssele 1 en 2) en Beta (voor Borssele 3 en 4).

In november 2016 verwierf VBMS (dochteronderneming van Boskalis) het contract voor Borssele Alpha en is de optie toegekend voor Borssele Beta, waarvoor nu het contract is verworven. De vier 66 kilometer lange exportkabels zullen via de monding van de Westerschelde naar het vasteland lopen en nabij het bestaande hoogspanningsstation Borssele aan land komen.

Om onderhoud aan de kabels gedurende de operationele levensduur tot een minimum te beperken, zal de bodem op ondiepe gedeeltes van het traject geëgaliseerd en gebaggerd worden, hetgeen VBMS in staat stelt om de exportkabels op de vereiste diepte simultaan te leggen en in te graven.

Borssele Alpha zal in 2019 in gebruik worden genomen gevolgd door Borssele Beta in 2020. Dit contract heeft voor Boskalis een waarde van ongeveer 70 miljoen euro.


VBMS heeft dit contract in consortium met NKT Cables verworven.