Meteo luchtmacht gestart met dagelijks ruimte-weerbericht

De Joint Meteorologische Groep op vliegbasis Woensdrecht brengt elke dag het weerbericht voor de ruimte, wat laat zien of bepaalde technologieën door zonne-uitbarstingen zijn te storen.

Trefwoorden: #Joint Meteorologische Groep, #luchtmacht, #Meteo, #ruimteweerbericht, #zonne-uitbarsting

Lees verder

Nieuws

( Foto: Defensie )

ENGINEERINGNET.NL - Weten wat er om je heen gebeurt is een belangrijke voorwaarde voor efficiënt, effectief en veilig militair optreden. Daarbij hoort ook de kennis over de betrouwbaarheid van een radioverbinding. Is die te storen door zonnevlammen? En is een GPS-apparaat minder nauwkeurig tijdens een geomagnetische storm? Ja, dat is zo.

Exacte verwachtingen voor de impact van het weer in de ruimte zijn niet te geven, maar er is voldoende kennis voor een goede indicatie. Daarmee beantwoordt de Joint Meteorologische Groep (JMG) een operationele vraag. De JMG levert zo een bijdrage aan een betere ‘space situational awareness’.

Vorig jaar reisden de JMG en het Bureau Space van het Commando Luchtstrijdkrachten met de Roadshow Space langs de luchtmachtvestigingen. Zij vroegen aandacht voor het ruimtedomein en brachten de behoefte aan 'ruimtediensten' in kaart.

Er was veel interesse voor een product dat eenvoudig duidelijk maakt wat de gevolgen zijn van het ruimteweer op militaire technologie. Dat leidde tot de Space Weather Impact Awareness Chart, zoals de stoplichtkaart officieel heet. De input voor de kaart wordt geleverd door twee beroemde instituten: het Solar Influences Data Analysis Center uit België en het Space Weather Prediction Center uit de VS.

Daarnaast werkt de JMG nauw samen met het KNMI. Dat zet in de komende jaren een ruimteweerdienst op en wordt verantwoordelijk voor het nationale ruimteweer-alarm. Met dit instituut wil de JMG haar ruimteweercatalogus uitbreiden met nog meer operationeel relevante producten.

Te denken valt aan een overzicht van zonneradio-uitbarstingen die interferentie kunnen veroorzaken op radio’s. Hierop moeten ook radars en een verwachting voor de GPS-fout tijdens geomagnetische stormen staan.