Elia volgt de bevoorradingszekerheid nauw op

Naar aanleiding van het winterrapport van ENTSO-E besliste Elia om de bevoorradingszekerheid nauw op te volgen en sluit nieuwe prijspieken door onbeschikbaarheid of koude niet uit.

Trefwoorden: #bevoorrading, #elektriciteit, #elektriciteitsnet, #Elia, #gasgestookte centrale, #import, #strategische reserve

Lees verder

Nieuws

( Foto: Elia System Operator )

ENGINEERINGNET.BE - De maand november was gekenmerkt door hoge importnoden tussen 2 en 3 GW, omwille van een lage beschikbaarheid van het Belgische productiepark. Dit leidde tot een aantal prijspieken.

Nu er terug meer capaciteit op de Belgische markt beschikbaar is, zal de nood aan import de komende maanden lager liggen. De verwachte importnoden voor België in december en januari situeren zich tussen de 1 en 2 GW. Januari is doorgaans de koudste maand met een piekverbruik tot 14 GW.

In extreme omstandigheden kan in die periode de strategische reserve nodig zijn, bijvoorbeeld bij een simultane koudegolf in België en Frankrijk in combinatie met weinig zon/wind. De capaciteit van de strategische reserve is echter op deze extreme omstandigheden berekend, zodat een activatie van het afschakelplan onwaarschijnlijk blijft.

Elia beschikt voor deze winter over 725 MW strategische reserve. Concreet gaat het om de gascentrales in Vilvoorde en Seraing. Indien in januari bij een koudegolf de importnoden niet gedekt zouden worden, kan Elia terugvallen op deze strategische reserve, die op deze omstandigheden is berekend.

Het Belgische hoogspanningsnet heeft momenteel een maximale importcapaciteit van 4.500 MW. Elia zorgt er daarbij steeds voor dat een maximale capaciteit ter beschikking is voor de marktpartijen, met onder meer Dynamic Line Rating (Ampacimon) of het in real time opvolgen van de beschikbare capaciteit op de hoogspanningslijnen.

Elia publiceert deze maand het rapport over de nood aan strategische reserve tijdens de winter 2018-2019. Onder meer op basis van dit rapport zal de federale minister van Energie begin 2018 beslissen over de omvang van deze reserve.


ENTSO-E is het Europees Netwerk van Transmissienetbeheerders voor elektriciteit. Aan het begin van elke zomer en winter publiceert de organisatie een vooruitzicht van de bevoorradingszekerheidssituatie in de hele ENTSO-E regio.