TenneT toont plannen uitbreiding windenergie op Noordzee

TenneT maakte haar ideeën voor ondersteuning van de mogelijke verdere uitbreiding van windenergie op zee bekend. Het bedrijf onderzocht een aantal opties om zijn amibities te ondersteunen.

Trefwoorden: #elektriciteit, #energie-eiland, #offshore windenergie, #TenneT, #windenergie, #wisselstroom

Lees verder

Techniek

( Foto: TenneT )

ENGINEERINGNET.NL - Windenergiegebieden die zich relatief dicht bij de Nederlandse kust bevinden, kunnen volgens TenneT het beste op basis van wisselstroom worden aangesloten.

Elektriciteit die in deze gebieden zou worden opgewekt, kan met een standaard transformatorplatform en dan via 220 kilovolt-wisselstroomkabels (AC) in de zeebodem naar een hoogspanningsstation op het vasteland dicht bij de kust worden aangesloten.

Dit gestandaardiseerde aansluitsysteem met een capaciteit van 700 megawatt (MW) per stuk wordt ook gebruikt voor de windgebieden uit de routekaart van het Energieakkoord, te weten Borssele (2 x 700 MW), Hollandse Kust (zuid) (2 x 700 MW) en Hollandse Kust (noord) (700 MW). Dit aansluitsysteem zou ook voor de overige aangewezen windenergiegebieden die relatief dicht bij de kust liggen bruikbaar zijn.

Het is cruciaal voor een verdere kostenreductie en dus het succes van wind op zee om meer schaalgrootte te ondersteunen. Om grotere hoeveelheden offshore windenergie te kunnen realiseren, zullen waarschijnlijk ook windparken verder op zee nodig zijn.

Om offshore windenergie op grote schaal en op grotere afstand kosteneffectief aan te kunnen sluiten, denkt de netbeheerder dat de toepassing van gelijkstroomverbindingen noodzakelijk wordt. Verdere innovatie van deze verbindingen moet het mogelijk maken dat deze gelijkstroomverbindingen een vermogen kunnen transporteren tot 2.000 MW.

Hiervoor werden twee opties onderzocht:

  1. Een eerste optie is het gebruik van platforms op zee die de wisselstroom van de windparken omzetten in gelijkstroom voor verder, efficiënt transport naar het net op land.
  2. Een tweede optie betreft het realiseren van een eiland in plaats van platforms. Hierdoor kunnen de gelijkstroomconverters op vaste grond worden geplaatst en onderhouden. Bij voldoende schaalgrootte is het gunstiger om één kunstmatig eiland te realiseren in plaats van meerdere platforms. Dat bespaart geld en draagt dus bij aan een verdere kostendaling voor windenergie op zee.

Een eiland biedt daarnaast ook mogelijkheden voor haven- en onderhoudsfaciliteiten, omzetting van windenergie naar waterstof en het faciliteren van WindConnectoren.

Een WindConnector is een verbinding die niet alleen transport van de windstroom naar het eigen aangesloten land mogelijk maakt, maar ook verschillende landen met elkaar verbindt.