Aantal faillissementen in 2017 gestegen met 7,6%

Uit de jongste Graydon Barometer Faillissementen over 2017 blijkt dat vorig jaar 10.831 bedrijven failliet gingen. Dat is een stijging met 765 (7,6%) ten opzichte van 2016.

Trefwoorden: #failliet, #faillissement, #Graydon, #Graydon Barometer

Lees verder

nieuws

( Foto: Graydon )

ENGINEERINGNET.BE - Na vier jaar van aanhoudende daling noteert bedrijfsinformatiespecialist Graydon weer een stijging van het aantal faillissementen.

Eric Van den Broele, Senior Manager Research & Development bij Graydon: “Het totale aantal faillissementen is weliswaar lager dan tijdens de piek van 2013, maar het aantal is nog steeds beduidend meer dan voor de crisisjaren.”

De stijging van het aantal faillissementen komt sterk voor rekening van het Brusselse gewest. In Brussel steeg het aantal faillissementen met 34,3% (van 2.012 in 2016 naar 2.780 in 2017). Dit is op jaarbasis het hoogste aantal faillissementen ooit binnen het Brusselse gewest.

Ook in Wallonië is er met 7,2% (van 2.594 in 2016 naar 2.702 in 2017) een stijging van het aantal faillissementen. Echter, in tegenstelling tot Brussel worden hier geen absolute records gevestigd. Wel ziet Graydon ten opzichte van 2016 een stijging in elke Waalse provincie, met als uitschieter Waals-Brabant (het gerechtelijk arrondissement Nijvel) met 384 gevallen (+16,01%).

In Vlaanderen daalde het aantal faillissementen ten opzichte van 2016. In het Vlaamse gewest noteert Graydon een daling van -1,9% (5.287 uitspraken). Dit is het laagste aantal faillissementen van de afgelopen vijf jaar.

De procentueel sterkste daling is te zien binnen de provincie Antwerpen (-5,7%), gevolgd door West-Vlaanderen (-3,2%) en Limburg (-2,3%). Er is wel een stijging binnen de provincie Oost-Vlaanderen (+3,81%) en licht stijgende tendens binnen de provincie Vlaams-Brabant (+1,51%).

De horecasector neemt opnieuw het grootste aandeel voor haar rekening binnen het faillissementenlandschap. Op federaal niveau gingen dit jaar 2.149 horecazaken failliet, dat zijn er 8,1% meer dan in 2016. Het aantal faillissementen in de Horeca tijdens het afgelopen jaar is het op één na hoogste jaar ooit. In 2012 noteerde Graydon binnen de sector 2.200 horecabedrijven die over de kop gingen.

Op regionaal niveau valt op dat binnen het Vlaamse gewest juist een daling te zien is van het aantal failliete horecazaken (-1,3%), terwijl de stijging zich scherp stelt binnen het Brusselse gewest waar met 493 faillissementsuitspraken (+20%) het hoogste aantal failliete horecazaken ooit te noteren valt. Ook in Wallonië was er ten opzichte van 2016 een stijging van +17% van het aantal failliete horecazaken (van 534 naar 629 of +17,8%).

Het jobverlies dat gepaard gaat met de faillissementen is in 2017 licht gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. In totaal kwamen er 21.297 arbeidsplaatsen op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever, dat is een stijging ten opzichte van 2016 met +2,8%.