• 23/01/2018

Nieuwe onderhoudsopleidingen voor Experts in onderhoud - invitatie

SBM Training Coaching Advies plaatst 2 onderhoudsopleidingen in de spotlight, namelijk "Club onderhoudmanagers" (Roeselare) en "Expert in onderhoudsmanagement" (Berchem of Gent).

Trefwoorden: #onderhoud, #onderhoudsopleidingen, #opleiding, #SBM

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE – “Club onderhoudmanagers” verenigt onderhouds­managers en onderhouds­verant­woordelijken van middelgrote en grote bedrijven.

Op een flexibele manier komen voordrachten, discussies, recente evoluties en problemen van onderhoudsmanagement aan bod. Tijdens de bijeenkomsten gaat u op bedrijfsbezoek of wordt er een spreker uitgenodigd die een thema zal toelichten. Die thema’s kunnen zowel van technische aard zijn of gebaseerd zijn op managementvaardigheden. Ze zijn steeds lerend en informatief met aandacht voor netwerking.

Het initiatief staat onder toezicht van een stuurgroep die o.a. instaat voor de thema’s. Het geheel wordt steeds gebracht in een aangenaam kader. Aansluitend op de presentatie is er telkens een walking dinner voorzien: een uitstekende gelegenheid om uw netwerk verder uit te bouwen.

PROGRAMMA (Roeselare)

  • Sessie 1 op 19/03/2018: Industry 4.0, welke zijn de gevolgen voor de onderhoudsdienst
  • Sessie 2 op 14/05/2018: Bedrijfsbezoek Colruyt (koffiebranderij en wijnbottelarij)
  • Sessie 3 op 17/09/2018: Bedrijfsbezoek
  • Sessie 4 op 26/11/18: Praktijkgetuigenis betreffende het werken met Root Cause Analyse

Expert in onderhoudsmanagement” (totaalopleiding met los te volgen modules)
De professionele onderhoudsfunctie wordt tegenwoordig niet langer beschouwd als generator van kosten, maar als een potentiële winstfactor.

Optimalisering in de productie op het niveau van omsteltijden, flexibiliteit en planning heeft immers pas zin indien dit onderbouwd is door een deskundige organisatie van het onderhoud. De diverse sleuteldomeinen rond expertise in onderhoud komen aan bod in de langlopende opleiding "Expert in onderhoudsmanagement".

Het geheel wordt op een efficiënte en vooral pragmatische manier aangebracht door ervaren docenten, wat resulteert in onmiddellijke toepasbaarheid binnen uw bedrijf. U kan de opleiding helemaal volgen in Berchem of Gent, of kiezen om voor één of meerdere modules inschrijven.

MODULES:

Vragen?
Mail myriam.vlieghe@sbm.beBericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.