Grensoverschrijdende voorbereiding kernongeval moet beter

Om goed voorbereid te zijn op een kernongeval met grensoverschrijdende gevolgen moeten Nederland, België en Duitsland beter samenwerken, aldus de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Trefwoorden: #kernenergie, #kernongeval, #onderzoek, #onderzoeksrapport

Lees verder

Nieuws

( Foto: ENGIE Electrabel )

ENGINEERINGNET.BE - Het rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’ geeft aan hoe de samenwerking tussen de drie landen valt te verbeteren. Het gaat daarbij om betere crisis-plannen, meer samen oefenen en de eventueel te treffen maatregelen en de communicatie daarover goed onderling afstemmen.

De Raad is dit onderzoek gestart naar aanleiding van onrust onder de bevolking over incidenten in de Belgische kerncentrales Doel en Tihange. De Raad heeft niet alleen deze kerncentrales, maar ook de kerncentrales Borssele in Nederland en Emsland in Duitsland in het onderzoek betrokken.

De Raad doet de volgende aanbevelingen:

  • Niet in alle nucleaire crisisplannen komt het grensoverschrijdende karakter van een kernongeval goed tot zijn recht. Datgene wat vastligt op papier is bovendien in beperkte mate geoefend.
  • Bij een kernongeval zijn maatregelen nodig om de bevolking in de omgeving van de kerncentrale te beschermen tegen straling. De voorbereiding van deze maatregelen verschilt echter per land, waardoor het risico bestaat dat inwoners aan de ene kant van de grens andere instructies krijgen dan aan de andere kant van de grens. Dit kan leiden tot verwarring en onrust onder de bevolking.
  • In de afspraken die Nederland heeft gemaakt met België en Duitsland over de crisiscommunicatie wordt te weinig rekening gehouden met verschillen in taal en cultuur.
  • Nederland heeft met België en met Duitsland geen afspraken gemaakt over de gezamenlijke besluitvorming bij een kernongeval in de grensstreek.

Tegelijkertijd constateert de Raad dat de samenwerking op een aantal terreinen goed is voorbereid. Zo informeren Nederland, België en Duitsland elkaar zo snel mogelijk als er een noodsituatie bij een kerncentrale dreigt.

Ook hebben ze toegang tot elkaars stralings-metingen en technische gegevens, zodat zij hier bij een ongeval gebruik van kunnen maken.